Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Porządek prawny - definicja, charakterystyka, przykłady

Porządek prawny oznacza normy i przepisy obowiązujące na danym terenie w zakresie, którego działają. Porządek prawny jest systemem prawa, jest ścisłą hierarchią organów reprezentujących prawo w danym państwie czy na danym terenie. Wszystkie organy są ze sobą powiązane i są wobec siebie uzależnione. Porządek prawny obejmuje wszystkie dziedziny życia społecznego, politycznego i gospodarczego. W państwie, które cechuje porządek prawny zachodzi korelacja między tymi organami prawnymi i jej reprezentantami. 

Porządek prawny wywodzi się ze źródeł prawa tzw. common law (porządek prawny cechujący państwa anglosaskie) i system prawa kontynentalnego (oparty na prawie rzymskim, charakterystyczny dla państw Europy kontynentalnej).Istnieje jeszcze tzw. system prawa zwyczajowego, są to tzw. niepisane reguły występujące na danym terenie. 

Porządek prawny zazwyczaj umotywowany jest przez system polityczny np. kapitalistyczny lub socjalistyczny model gospodarki, prawicę lub lewicę itd. 

W systemie kapitalistycznym podstawą prawnego porządku jest wolny rynek, w systemie socjalistycznym - własność państwowa itd. 

Porządek prawny reguluje problemy, nieścisłości i sprzeczności wynikające z różnorodności interpretacji różnych zjawisk przez różnych ludzi. Porządek prawny ujednolica pewien kodeks postępowania i normuje stosunki w społeczeństwie. Przestrzeganie porządku prawnego jest jednym z podstawowych reguł i wymogów państwowych. 

Porządek prawny powstaje zazwyczaj w oparciu o praktyczne zastosowanie, doświadczenie i tradycję. Budowa porządku prawnego jest trudnym i mozolnym zadaniem ,gdyż co jakiś czas prawo musi aktualizować swoje decyzje i oceny. 

W Europie i w Stanach Zjednoczonych obowiązuje porządek prawny ustanowiony na bazie tradycji, która wywodzi się z prawa rzymskiego. W prawie rzymski zwyczaj był źródłem prawa a także ustawy i rozporządzenia cesarskie.

Oprócz państwowego porządku prawnego istnieje także zwyczaj międzynarodowy, który jest prawnym porządkiem występującym na całym świecie i który większość państw akceptuje. 

Porządek prawny jest z punktu widzenia politologów istotnym elementem rozwoju i dobrobytu państwowego. Prawo stanowi gwarant bezpieczeństwa a państwo charakteryzuje się porządkiem prawnym jeśli prawo jest przestrzegane i egzekwowane zgodnie z postanowieniami i założeniami. 

Podobne wypracowania do Porządek prawny - definicja, charakterystyka, przykłady