Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Recydywa - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Recydywa czyli powrót do przestępstwa ( z łacińskiego recidivus – powrotny) potocznie oznacza w prawie osobę lub zespół osób, które ponownie dokonują przestępstwa. 

Recydywa oznacza również samo przestępstwo po prostu dokonane ponownie. Znaczenie słowa recydywa jest dosyć wieloznaczne. 

Prawo charakteryzuje recydywę jako popełnienie ponowne przestępstwa już raz wcześniej dokonanego. Recydywa to ponowne przestępstwo a recydywista to osoba popełniająca ponownie przestępstwo.

W terminologii prawnej wyróżniamy recydywy w ujęciu kryminologicznym, jurydycznym, penitencjarnym i po prostu ogólnym. Prawo zazwyczaj mówiąc o recydywie ma na myśli przestępstwo lub też przestępcę, który mimo raz popełnionego wykroczenia ponownie je popełnia. Aby można było mówić o recydywie musi zachodzić warunek, że osoba popełniająca przestępstwo dopuściła się kiedyś wcześniej podobnego przestępstwa więc w ujęciu penitencjarnym skłonna jest popełniać je częściej. 

Recydywa to także nieumiejętność radzenia sobie prawa z obywatelami, którzy nie potrafią zmienić trybu życia i po wyjściu z więzienia zazwyczaj ponownie do niego trafia. Recydywa według badań nasila się tam gdzie...

Podobne wypracowania