Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Porządek prawny UE - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Porządek prawny Unii Europejskiej jest ustalony na podstawie kilku dokumentów. Przede wszystkim swoje korzenie Unia Europejska zawdzięcza tzw. prawom pierwotnym.

Prawo pierwotne jest prawem wspólnotowym, które zostało przyjęte przez państwa unijne, które należą do wspólnoty unijnej.  Porządek prawny Unii Europejskiej składa się z pierwotnego prawa, pochodnych (wtórnych) źródeł prawnych i umów międzynarodowych a także umów zawieranych bezpośrednio przez państwa członkowskie. 

Prawo wspólnotowe jest prawnym porządkiem w Unii Europejskiej.  Prawo pierwotne cechują postanowienia z traktatu z Maastricht z 1992 r., prawo wtórne polega na traktacie z Lizbony. 

Oprócz tego Unia Europejska swój charakter prawny przejawia w dyrektywach, rozporządzeniach, decyzjach, sankcjach itd. Porządek prawny opiera się więc na aktach prawnych, które normują stosunki unijne we wspólnocie. 

Prawo pierwotne Unii Europejskiej oscyluje wokół traktatów założycielskich

- traktat paryski z 1951 r.

- traktatów rzymskich z 1957 r.

- traktat z Maastricht z 1992 r.

Oraz z Konstytucji dla Europy powołanej...

Podobne wypracowania