Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Porządek prawny RP - opis

Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej składa się z systemu prawnego, który obowiązuje w każdej dziedzinie życia społecznego. Polski system prawny oparty jest o kanony i standardy wyznaczane przez ustrój demokratyczny w rozumieniu europejskim. Polska jest suwerennym kraje, republiką parlamentarną. Od 1989 r. mamy do czynienia tzw. III Rzeczpospolitą. System prawny RP oparty jest o klasyczny trójpodział władzy - władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Regulacje te pozwalają na stworzenie ładu społecznego opartego na prawnych restrykcjach i przepisach, które gwarantują bezpieczeństwo. 

Polska, podobnie jak wiele innych państw należy do grupy państw demokratycznych, gdzie prawo wyboru należy do większości społeczeństwa. Ogół norm regulujący porządek prawny w Polsce zwie się potocznie kodeksem cywilnym lub prawem cywilnym. 

Prawo cywilne reguluje stosunki pomiędzy osobami fizycznymi, przedsiębiorcami i instytucjami o charakterze biurokratycznym. 

Polskie prawo oparte jest o ściśle uporządkowany system norm prawnych, jest ono tzw. prawem stanowionym. Prawo to jest charakterystyczne dla wszystkich państw kontynentu europejskiego. Takie prawo cechuje wyłączność na jego stanowienie przez władzę ustawodawczą.

 Źródłem prawa w Polsce jest:

- konstytucja

- ustawy

- rozporządzenia i akty prawa miejscowego

- umowy międzynarodowe

Porządek prawny w Polsce kształtuje się od 1989 r., tę datę przyjmuje się symbolicznie. 

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej tj. od 1 maja 2004 r. co jakiś czas porządek prawny w Polsce jest aktualizowany w oparciu o normy unijne. 

Porządek prawny gwarantowany jest również dzięki wymiarowi sprawiedliwości, który kontroluje zgodność przestrzegania systemu prawnego. 

Porządek prawny RP stanowi integralną część dziedzictwa europejskiej tradycji prawnej, jest więc nieodłączną charakterystyczną cechą kraju europejskiego. 

Polski system prawny to przede wszystkim ustawy, kodeksy i rozporządzenia, które ustanawiane są przez władzę ustawodawczą. Ustawy normują problemy społeczne, dyskusyjne kwestie i regulują porządek społeczny. 

Na porządek prawny RP składają się również samorządy terytorialne wyznaczone przez rząd do zarządzania podległym obszarem. 

Podobne wypracowania do Porządek prawny RP - opis