Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Represja - definicja, opis, przykłady

Represja ( z łacińskiego - reprimere - odpierać, odpychać) według słownikowej definicji oznacza surowe środki odwetu stosowane wobec łamiących pewne reguły osób. W psychologii oznacza mechanizm obronny organizmu, który stara się usunąć przykre doświadczenia z przeszłości. 

Represja oznacza reakcję na określoną czynność, która skutkuje ukaraniem bądź nagrodzeniem sprawcy, której tyczy się represja. 

Represja oznacza celowe działanie zmuszające do np. zmiany stanowiska przez osobę, która jest represjonowana. W ujęciu prawnym oznacza reakcję na bezprawne i nieetyczne działanie wobec osoby lub grupy ludzi, którzy nie stosują się do zasad zbiorowej uczciwości wynikającej z systemu prawnego.

Wyróżniamy trzy typy represji:

- sankcje prawne, pojawiają się jeżeli obywatel narusza pewne normy prawne

- sankcje towarzyskie, stosowane są w przypadku większej grupy czy też wspólnoty – daniej tzw. ostracyzm plemienny był sankcją zbiorową.

- sankcje moralne - zazwyczaj dotyczą osób, które wiążą się ze ściśle określonym kodeksem etycznym, moralnym lub religijnym. Złamanie takiego kodeksu powoduje u tych osób poczucie winy i chęć ukarania siebie samego.

Represja w prawie nazywana jest inaczej sankcją, co oznacza reakcję na naruszenie praw obowiązujących np. w danym państwie. Represje mogą mieć charakter np. sankcji gospodarczej danego kraju, mogą polegać na odebraniu praw obywatelskich danej grupie lub jednostce itp.

Sankcje dzielimy na represyjne, egzekucyjne i sankcje nieważności. 

Przykłady represji:

- ucisk i prześladowanie obywateli żydowskiego pochodzenia w III Rzeszy w latach 1933-1945

- sankcja gospodarcza ze strony UE wobec Austrii po wygraniu przez Jorga Haidera, nacjonalistycznego polityka wyborów w Austrii. 

- represje polityczne w krajach totalitarnych wobec odmiennych światopoglądowo aktywistów politycznych

- represje wobec mniejszości seksualnych

Represja może dotyczyć wszystkich ludzi, osób czy państw jeżeli pojawia się konfliktowa sytuacja, która do niej prowadzi. Zazwyczaj represje stosuje się w systemie prawnym aby dany problem czy kwestie kłócącą się z owym prawem zdusić lub zniszczyć. 

Podobne wypracowania do Represja - definicja, opis, przykłady