Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Represja - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Represja ( z łacińskiego - reprimere - odpierać, odpychać) według słownikowej definicji oznacza surowe środki odwetu stosowane wobec łamiących pewne reguły osób. W psychologii oznacza mechanizm obronny organizmu, który stara się usunąć przykre doświadczenia z przeszłości. 

Represja oznacza reakcję na określoną czynność, która skutkuje ukaraniem bądź nagrodzeniem sprawcy, której tyczy się represja. 

Represja oznacza celowe działanie zmuszające do np. zmiany stanowiska przez osobę, która jest represjonowana. W ujęciu prawnym oznacza reakcję na bezprawne i nieetyczne działanie wobec osoby lub grupy ludzi, którzy nie stosują się do zasad zbiorowej uczciwości wynikającej z systemu prawnego.

Wyróżniamy trzy typy represji:

- sankcje prawne, pojawiają się jeżeli obywatel narusza pewne normy prawne

- sankcje towarzyskie, stosowane są w przypadku większej grupy czy też wspólnoty – daniej tzw. ostracyzm plemienny był sankcją zbiorową.

- sankcje moralne - zazwyczaj dotyczą osób, które wiążą się ze ściśle określonym kodeksem etycznym, moralnym lub religijnym. Złamanie takiego kodeksu powoduje u tych osób poczucie winy i chęć ukarania siebie samego.

Represja...

Podobne wypracowania