Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Lista wypracowań w kategorii sekty

 • Subkultura, subkultury - rodzaje, definicja, charakterystyka zjawiska

  Mianem subkultury zwykło określać się jakąś grupę młodzieżową odróżniającą się od reszty społeczeństwa swoimi poglądami, wyglądem, zachowaniem i występującą przeciw normom ustanowionym przez starsze pokolenia. Jednak nie jest to do końca trafne rozumienie tego pojęcia. Powyższy opis odnosi się bowiem wyłącznie do jednego typu subkultur, j... »

 • Subkultura i sekta - porównanie i charakterystyka grup społecznych

  Pojęcie sekty jako pewnej grupy osób oddzielającej się od jakiegoś kościoła, grupy wyznaniowej bądź religii, funkcjonuje od wielu stuleci (przykładem mogą być m.in. średniowieczni waldensi). Jednak współcześnie ciężko jednoznacznie zdefiniować ten termin – część (zdecydowanie mniejsza) naukowców podkreśla, iż niekoniec... »

 • Sekty - rodzaje, zagrożenia, cechy. Sekty religijne na świecie - przykłady i opis

  Na świecie istnieje wiele sekt religijnych, które próbują wypełnić rzekome luki w religiach własnymi ideami. Są to grupy niebezpieczne, wykorzystujące technikę tzw. prania mózgu do werbowania kolejnych wyznawców, często samotnych i zagubionych – z jednej strony – z drugiej – zamożnych. Niejednokrotni... »

 • Sekty religijne - Sekty w Polsce - nazwy, rodzaje, opis

  W Polsce, jak w każdym innym kraju, funkcjonuje wiele rozmaitych ruchów religijnych oraz sekt. Najwięcej z nich w naszym kraju pojawiło się w latach 70., jeszcze za czasów PRL. Czasy transformacji państwa komunistycznego w państwo wolne sprzyjały powstawaniu nowych grup o charakterze religijnym. Same władze nie wyrażały żadnej chęc... »

 • Satanizm - co to jest satanizm? Definicja, opis, historia

  Satanizm już samą swoją nazwą wzbudza postrach i trwogę. Jest to kult Szatana przejawiający się w czczeniu go jako swojego stworzyciela i pana. Satanizm ma charakter sekciarski, niemniej jednak bardzo szybko zyskuje sobie gorących zwolenników na całym świecie.  Podobnie jak religia boska, tak i „religia szatańska” swoi... »

 • Sekty - Hare Kryszna - charakterystyka, informacje, ideologia

  W przeważającej mierze działalność sekt opiera się na chęci zdobycia władzy lub pieniędzy, pomimo to cel ten jest ukrywany niejednokrotnie także przed członkami doń przynależącymi. Cechą charakterystyczną, która pozwala odróżnić sekty od innych zorganizowanych czy mniej zorganizowanych zbiorowości, jest zupełne uzależnienie jednost... »

 • Kościół scjentologiczny - cechy, charakterystyka, założenia

  Najprostsza, a zarazem najbardziej ogólna definicja sekty mogłaby się zapewne zawrzeć w stwierdzeniu, że jest to ruch sprzeciwiający się Kościołowi i religii. Jedną z cech charakterystycznych wszystkich sekt jest struktura: autonomiczna i piramidalna. Ich członkowie są ślepo posłuszni swojemu przywódcy, z czasem tracą własny mech... »

 • Sekty - Kościół Zjednoczenia/Sekta Moona - opis, charakterystyka, założenia

  Sekty to jedno z najbardziej niebezpiecznych współcześnie zjawisk. Ich cechą charakterystyczną jest struktura oparta na pełnym podporządkowaniu i posłuszeństwie przewodnikowi ruchu. Często przy werbowaniu nowych członków przedstawiają się oni jako jedyne antidotum na bolączki i problemy codzienności, aczkolwiek „warstwa wew... »

 • Sekty - Mormoni - opis, charakterystyka, założenia

  Najbardziej ogólnie można zapewne scharakteryzować sektę jako ruch, który sprzeciwia się Kościołowi, religii i przyjmowanym wartościom moralno-etycznym. To bardzo ogólna definicja, aczkolwiek ukazująca „wspólny mianownik” wszystkich tego typu grup.  Inną, ale równie istotną cechą charakterys... »

 • Sekty - Rodzina/ Rodzina miłości - opis, charakterystyka, założenia

  Najbardziej generalna definicja sekty mogłaby z pewnością zawrzeć się w stwierdzeniu uznającym ją za ruch sprzeciwiający się Kościołowi i religii. Jedną z jej cech charakterystycznych, a jednocześnie tych, które pozwalają odróżnić sekty od innych zorganizowanych czy mniej zorganizowanych zbiorowości jest zupełne uzależnienie jedn... »

 • Świadkowie Jehowy - opis, charakterystyka, założenia

  Sekta to ruch sprzeciwiający się religii, Kościołowi czy powszechnie przyjętym normom i wartościom moralnym. To wspólna dla wszystkich tego typu organizacji definicja. Innym charakterystycznym czynnikiem jest ślepe posłuszeństwo i obligatoryjność podporządkowania się przez członków kierownictwu sekty. Świadkowie Jehowy (pełna na... »

 • Sekty - Świątynia Słońca - opis, charakterystyka, założenia

  Sekta to współcześnie jedno z największych zagrożeń. Jej „atrakcyjność” jest bowiem jedną z konsekwencji powszechnego pędu za karierą, wartościami materialnymi, pozycją społeczną i zagubieniu przy braku mocnej „podbudowy moralnej”.  W zasadniczej mierze aktywność sekt oparta zostaje na dążeniu do zdobycia w... »

 • Sekty - bahaici - opis, charakterystyka, założenia

  Bahaizm to ruch religijny, łączący w swoim nauczaniu elementy islamu, judaizmu i chrześcijaństwa oraz babizmu. Funkcjonują trzy podstawowe zasady, które stanowią fundament nauk i doktryny bahaickiej: jedność Boga, jedność religii oraz jedność ludzkości. Bóg co kilka lat objawia swoją wolę poprzez boskich nauczycieli, który... »

 • Sekty - Medytacja Transcendentalna - opis, charakterystyka, założenia

  Medytacją Transcendentalną nazywamy sektę założoną przez Mahes Prasad Warna. Sam założyciel twierdzi, że członkowie TM nie tworzą sekty religijnej, aczkolwiek istnieją wątpliwości ze względu na sposób edukacji nowych jednostek w grupie. Występuje tu wiele akcentów z religii hinduistycznej. Przykład stanowi wiara w bezosobowego bo... »

 • Sekta Niebo - opis, charakterystyka, założenia

  Sektą Niebo był nazywany Zbór Chrześcijański Leczenia Duchem Bożym, obecnie nieistniejąca wspólnota wyznaniowa działająca na terenie Polski od 1990 roku. Założycielem był Bogdan Kacmajor, a jej siedziba znajdowała się w Majdanie Kozłowieckim w ogromnej willi.  Miała ona założenia silnie destrukcyjne, wyznawcy byli ślepo pod... »

 • Sekty - New Age - opis, charakterystyka, założenia

  „Nowa Era”, czyli New Age to ruch światopoglądowy, który powstał w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych XX wieku. W Europie pojawił się w 1985 roku. Jest nazywany nową religią, religią przyszłości, nową orientacją, ideologią, filozofią życia.  New Age stanowi połączenie idei różnych sekt. Proponuje si... »

 • Sekty - Ruch Raeliański - opis, charakterystyka, założenia

  Ruch Raeliański to sekta o charakterze ufologicznym. Została zarejestrowana w 1999 roku przez francuskiego dziennikarza sportowego C. Vorilhon. Twierdził on, że od początku lat siedemdziesiątych spotykał się z istotami pozaziemskimi oraz bywał na ich statkach kosmicznych oraz planecie. Od momentu spotkania francuski dziennikarz, mąż i ojciec d... »

Oprócz sekty sprawdź również: