Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sekty - Mormoni - opis, charakterystyka, założenia

Najbardziej ogólnie można zapewne scharakteryzować sektę jako ruch, który sprzeciwia się Kościołowi, religii i przyjmowanym wartościom moralno-etycznym. To bardzo ogólna definicja, aczkolwiek ukazująca „wspólny mianownik” wszystkich tego typu grup. 

Inną, ale równie istotną cechą charakterystyczną, która tym razem pozwala odróżnić sekty od pozostałych zorganizowanych czy mniej zorganizowanych zbiorowości jest uzależnienie jednostki od grupy. Działalność sekt oparta jest bowiem na pełnym podporządkowaniu i całkowitym posłuszeństwu ich członków wobec decyzji przewodników duchowych. Przyjęcie takiego założenia prowadzi w krótkim czasie do tego, że członkowie sekt są izolowani – często całkowicie – od rodziny, przyjaciół i – szerzej – od świata. 

Osoby, które z różnych powodów stały się podatne na „umiejętną perswazję” i wstąpiły w szeregi takich grup przebywają z reguły w zamkniętych pomieszczeniach oraz są pozbawieni dostępu do jakichkolwiek informacji. Warto także wskazać na jeszcze jeden – często ukrywany – aspekt przejawiający się w tym, że w zasadniczej mierze działalność sekt opiera się na usilnym dążeniu do zdobycia władzy lub pieniędzy.

Założenie sekty Mormonów (znanej również pod nazwą: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich) przypisuje się J. Smithowi, który – zgodnie z podaniami – miał doznać objawienia w 1820 roku. Bezpośrednim jego wynikiem miała z kolei stać się tzw. Księga Mormona. Uznana ona została w niedługim czasie podstawą doktryny tego ruchu. Mormoni postulują tezę, według której każdy potomek boga zostaje zesłany na ziemię po to, by móc wcielić się w ciało urodzonego tamże dziecka. 

Zgodnie z ich wierzeniami, człowiek powinien nie tylko przestrzegać, ale i wypełniać nakazy religii, gdyż tylko takie postępowanie może mu zapewnić to, że po śmierci otrzyma własną planetę i stanie się bogiem, a co za tym idzie, będzie miał możliwość wysyłania swoich dzieci na ziemię. Wyznawcy tej sekty odrzucają dogmat jedności Trójcy Świętej i głoszą, że objawienie jest procesem, który wciąż trwa. Sekta ta bardzo dużą wagę przywiązuje do pełnego posłuszeństwa i dyscypliny. Zakazane są jakiekolwiek używki, zatem członkom ruchu nie wolno spożywać nawet kawy, herbaty czy palić papierosów. Główna siedziba, a zarazem największa świątynia Mormonów znajduje się w Salt Lake City. Sekta stosuje różne metody werbunku, jednak najbardziej rozpowszechnionym w Polsce mechanizmem jest organizowanie bezpłatnych kursów języka angielskiego. Ponadto, zabiegają oni o to, aby zbudować swój pozytywny wizerunek. 

Podobne wypracowania do Sekty - Mormoni - opis, charakterystyka, założenia