Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sekty - Mormoni - opis, charakterystyka, założenia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Najbardziej ogólnie można zapewne scharakteryzować sektę jako ruch, który sprzeciwia się Kościołowi, religii i przyjmowanym wartościom moralno-etycznym. To bardzo ogólna definicja, aczkolwiek ukazująca „wspólny mianownik” wszystkich tego typu grup. 

Inną, ale równie istotną cechą charakterystyczną, która tym razem pozwala odróżnić sekty od pozostałych zorganizowanych czy mniej zorganizowanych zbiorowości jest uzależnienie jednostki od grupy. Działalność sekt oparta jest bowiem na pełnym podporządkowaniu i całkowitym posłuszeństwu ich członków wobec decyzji przewodników duchowych. Przyjęcie takiego założenia prowadzi w krótkim czasie do tego, że członkowie sekt są izolowani – często całkowicie – od rodziny, przyjaciół i – szerzej – od świata. 

Osoby, które z różnych powodów stały się podatne na „umiejętną perswazję” i wstąpiły w szeregi takich grup przebywają z reguły w zamkniętych pomieszczeniach oraz są pozbawieni dostępu do jakichkolwiek informacji. Warto także wskazać na jeszcze jeden – często ukrywany – aspekt przejawiający się w tym, że w zasadniczej mierze działalność sekt opiera się na...

Podobne wypracowania