Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Burmistrz a prezydent - relacje między nimi, funkcje i uprawnienia organów - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prezydent i burmistrz to określenia jednoosobowego organu władzy wykonawczej, najczęściej wybieranego w wyborach bezpośrednich na terenie danej jednostki administracyjnej. Między tymi pojęciami zachodzą pewne różnice zakresowe i kompetencyjne, burmistrz jest bowiem organem władzy wykonawczej gmin miejskich lub wiejsko-miejskich, natomiast prezydent jest organem egzekutywy miast – najczęściej są to miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Burmistrz sprawuje natomiast władzę w miastach do 100 tysięcy mieszkańców, jego odpowiednikiem we wsi jest wójt.

Burmistrz/prezydent miasta sprawują władzę wspólnie z – również wybieranym w wyborach bezpośrednich – kolegialnym organem, jakim jest rada gminy. Sprawuje ona władzę prawodawczą na danym obszarze (ma m.in. prawo uchwalania prawa miejscowego).

Uprawnienia prezydenta i burmistrza są opisane w Ustawie o samorządzie gminnym z 1990 r. z późniejszymi zmianami. Burmistrz lub prezydent rozpoczynają kadencję z chwilą rozpoczęcia kadencji rady gminy. Burmistrzem/prezydentem może zostać wyłącznie obywatel Polski. Warto zaznaczyć, że stanowiska burmistrza/prezydenta nie można łączyć z innymi stanowiskami, takimi jak: poseł lub senator, zatrudnienie w administracji rządowej,...

Podobne wypracowania