Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prezydent a parlament - relacje między nimi, funkcje i uprawnienia organów - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jedną z najważniejszych zasad funkcjonujących w krajach demokratycznych jest podział władzy – wyróżnia się władzę wykonawczą, sądowniczą i ustawodawczą. Władze te są niezależne, należy jednak zaznaczyć, że w pewien sposób ich działalność jest ze sobą powiązana.

Analizując wzajemne relacje i uprawnienia prezydenta i sejmu i senatu, trzeba pamiętać, że oba te organy reprezentują inny rodzaj władzy – prezydent władzę wykonawczą, natomiast sejm – władzę ustawodawczą.

Jeśli chodzi o kompetencje sejmu wobec prezydenta, to są one niewielkie, ponieważ prezydent jest w Polsce organem wybieranym w wyborach bezpośrednich i powszechnych, co wzmacnia jego rolę w państwie. Sejm wpływa szczególnie na drugi człon władzy wykonawczej, czyli rząd – sprowadza się to do kontrolowania polityki prowadzonej przez rząd oraz możliwości uchwalenia dla niego wotum nieufności, które skutkuje dymisją premiera (i wtedy całego rządu) lub poszczególnego ministra.

Prezydent posiada większe uprawnienia w stosunku do sejmu. Zgodnie z artykułem 144. Konstytucji RP, który wymienia prerogatywy prezydenckie, prezydent może: zarządzać wybory do Sejmu i Senatu, zwoływać pierwsze posiedzenia obu izb, może także (w przypadkach ściśle określonych...

Podobne wypracowania