Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Laska marszałkowska - co to jest laska marszałkowska? Definicja, historia, znaczenie

Laska marszałkowska jest symbolem władzy, autorytetu i godności państwa, który stosowany był w Polsce już od XIV wieku. Ponad 600 lat temu używali jej urzędnicy królewscy, a dziś – stanowi atrybut marszałków Sejmu i Senatu RP.

Laska marszałkowska już w średniowieczu była równoznaczna z władzą i szacunkiem noszącej ją osoby. W momencie początków organów reprezentacji osoba, która przewodniczyła obradom, nosiła laskę jako symbol godności i władzy. Co ciekawe, można spotkać koncepcje, które wskazują, że laska w rękach przewodniczącego obrad miała stanowić odzwierciedlenie obrad rady królewskiej, w których udział brał marszałek królewski – z nieodłączną laską w ręce właśnie.

W powyższy sposób w polskim sejmie wytworzył się zwyczaj posiadania przez marszałka poselskiego laski. Laska poselska stała się z czasem nie tylko symbolem władzy marszałka, ale także trwania obrad (nie mogły się one odbywać pod nieobecność marszałka). Interesujące jest, że do czasu wyboru nowego marszałka sejmu władzę sprawował tzw. marszałek starej laski, natomiast  po wyborach i złożeniu uroczystej przysięgi przez nowego marszałka – dochodziło do przekazania laski.

W wielu udokumentowanych historycznie przypadkach laska marszałkowska nie była jedynie symbolem władzy marszałka izby – służyła ona niejednokrotnie w celach bardzo praktycznych: do utrzymywania porządku na sali obrad (poprzez stukanie, a nieraz również uderzanie laską w ziemię), a także do odpychania ludzi, którzy w nadmiarze chcieli dostać się do centrum izby.

W dwudziestoleciu międzywojennym jak i później laska marszałkowska straciła funkcję utrzymywania porządku w izbie (do uciszania posłów stosowano m.in. dzwonek). Pozostała ona jednak symbolem trwania obrad.

Współcześnie laski marszałkowskiej używa się tylko w dwóch okolicznościach – marszałek Sejmu i marszałek Senatu RP stukają nią trzykrotnie na znak rozpoczęcia i zamknięcia obrad izby.

Senacka laska marszałkowska (współcześnie) wykonana jest z mahoniu, znajdują się na niej 3 daty upamiętniające ważne dla Polski momenty historii: 3 V 1791, 11 XI 1918 i 4 VI 1989. Na szczycie laski znajduje się pozłacana korona, którą zdobią cztery jasne bursztyny. Laska marszałkowska będąca atrybutem marszałka sejmu jest również wykonana z mahoniu, natomiast jej głownię wieńczy orzeł w koronie.

Warto zaznaczyć, że zwrot „wnieść projekt do laski marszałkowskiej” oznacza nic innego, jak tylko przedłożenie projektu ustawy marszałkowi izby.

Podobne wypracowania do Laska marszałkowska - co to jest laska marszałkowska? Definicja, historia, znaczenie