Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Laska marszałkowska - co to jest laska marszałkowska? Definicja, historia, znaczenie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Laska marszałkowska jest symbolem władzy, autorytetu i godności państwa, który stosowany był w Polsce już od XIV wieku. Ponad 600 lat temu używali jej urzędnicy królewscy, a dziś – stanowi atrybut marszałków Sejmu i Senatu RP.

Laska marszałkowska już w średniowieczu była równoznaczna z władzą i szacunkiem noszącej ją osoby. W momencie początków organów reprezentacji osoba, która przewodniczyła obradom, nosiła laskę jako symbol godności i władzy. Co ciekawe, można spotkać koncepcje, które wskazują, że laska w rękach przewodniczącego obrad miała stanowić odzwierciedlenie obrad rady królewskiej, w których udział brał marszałek królewski – z nieodłączną laską w ręce właśnie.

W powyższy sposób w polskim sejmie wytworzył się zwyczaj posiadania przez marszałka poselskiego laski. Laska poselska stała się z czasem nie tylko symbolem władzy marszałka, ale także trwania obrad (nie mogły się one odbywać pod nieobecność marszałka). Interesujące jest, że do czasu wyboru nowego marszałka sejmu władzę sprawował tzw. marszałek starej laski, natomiast  po wyborach i złożeniu uroczystej przysięgi przez nowego marszałka – dochodziło do przekazania laski.

W wielu udokumentowanych...

Podobne wypracowania