Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Monitor Polski - co to jest Monitor Polski? Znaczenie, funkcje, publikacja

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” jest dziennikiem urzędowym, w którym ogłaszane są akty prawne wewnętrznie obowiązujące; w przeciwieństwie do Dziennika Ustaw nie są tam publikowane akty powszechnie obowiązujące, np. ustawy. Organem upoważnionym do ogłaszania aktów prawnych w Monitorze jest Prezes Rady Ministrów.

Wyróżnia się także „Monitor Polski B”, którym zawiera przede wszystkim sprawozdania finansowe (np. roczne sprawozdania finansowe banków, funduszy emerytalnych, także zakładów ubezpieczeń itp.), obwieszczenia przedsiębiorców, ogłoszenia i różne informacje. Konieczność opublikowania sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B występuje dla przedsiębiorstw, które m.in. spełniły 2 z 3 warunków: zatrudnienie wynosiło powyżej 50 osób, suma rocznych obrotów finansowych wynosiła co najmniej 2, 5 miliona euro, natomiast przychody na rok wynosiły 5 milionów euro (równowartość w polskiej walucie).

Monitor Polski został utworzony w 1918 roku, w latach PRL ukazywał się jako „Monitor Polski. Dziennik Urzędowy PRL”.

Akty prawne ogłaszane w Monitorze to: uchwały Rady Ministrów i zarządzenia premiera (powstające na mocy ustawy), regulaminy sejmu i senatu oraz połączenia obu izb (tzw. Zgromadzenia Narodowego), niektóre uchwały sejmu, zarządzenia Prezydenta RP (wydane z upoważnienia ustawowego), także rozporządzenia prezydenta związane m.in. z jego prerogatywami (m.in. zwoływanie pierwszego posiedzenia sejmu i skracanie jego kadencji, powoływanie sędziów, odwoływanie ministra – po uchwaleniu przez sejm dla niego wotum nieufności, mianowanie na stopień generała i równorzędny, desygnowanie Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów na wniosek premiera).

Przykładami treści zawartych w Monitorze Polskim są: postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu; obwieszczenia Ministra Pracy i Gospodarki Społecznej w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych itp.

Warto zaznaczyć, że treść  Monitora Polskiego jest dostępna nieodpłatnie zarówno w formie papierowej (przede wszystkim w urzędach, które mają obowiązek jego udostępniania), jak i w formie elektronicznej.

Podobne wypracowania do Monitor Polski - co to jest Monitor Polski? Znaczenie, funkcje, publikacja