Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kadencja - co to jest kadencja? Definicja, opis, rodzaje i przykłady kadencji

Kadencja to ściśle określony prawnie czas sprawowania urzędu przez daną osobę lub też pełnienia funkcji przez określoną instytucję. Długość kadencji zależy od wielu czynników i może być m.in. wyrazem siły danego organu państwowego.

Czas kadencji najczęściej liczy się od momentu zaprzysiężenia na dane stanowisko do momentu wyboru lub mianowania kolejnej osoby. W przypadku polskiej władzy ustawodawczej Konstytucja RP stwierdza (art. 98.), że kadencja sejmu i senatu (tu przypadek kadencji instytucji) trwa od momentu zebrania się sejmu na pierwsze posiedzenie do momentu dnia poprzedzającego zebranie się sejmu następnej kadencji (już po wyborach  parlamentarnych). Warto dodać, że w Polsce kadencja sejmu i senatu trwa 4 lata.

Prezydenci również są wybierani na określony czas – długość trwania kadencji prezydenta również zawarta jest w konstytucjach danego kraju (konstytucja zawiera zwykle określenie długości kadencji najważniejszych organów państwowych). Art. 127 Konstytucji RP stwierdza, że prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję i istnieje tylko jedna możliwość powtórnego jego wyboru (reelekcji).

Długość kadencji prezydenta może być dobrym wskaźnikiem systemu politycznego danego państwa, ponieważ zakłada się, że w państwie demokratyczny potrzebna i istotna jest ciągłość, ale także wymiana osób sprawujących władzę. Im kadencja prezydenta jest krótsza (dotyczy to także innych władz, również władzy ustawodawczej), tym większa i częstsza kontrola obywateli nad kierunkami uprawianej polityki.

W polskim systemie parlamentarno-gabinetowym czas urzędowania prezydenta wynoszący pięć lat nie wyróżnia się na tle innych krajów o podobnym ustroju. Przykładem dłuższej kadencji i jednocześnie silniejszej pozycji prezydenta w państwie (mamy tu do czynienia z systemem semiprezydenckim) była Francja. Prezydent Francji był bowiem (do 2000 r.) wybierany na długą, bo aż siedmioletnią kadencję, również z możliwością jednej reelekcji. Współcześnie, ze względu na wynik ogólnokrajowego referendum, kadencja głowy państwa trwa pięć lat. Francuskie Zgromadzenie Narodowe również ma pięcioletnią kadencję. Innym przykładem są Stany Zjednoczone (mają one system prezydencki) – prezydent sprawuje władzę przez maksymalnie dwie czteroletnie kadencje.

Warto zaznaczyć, że kadencje osób zajmujących ważne stanowiska w różnego rodzaju organizacjach, są opisane w dokumentach wewnętrznych, np. statutach.

Podobne wypracowania do Kadencja - co to jest kadencja? Definicja, opis, rodzaje i przykłady kadencji