Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kadencja - co to jest kadencja? Definicja, opis, rodzaje i przykłady kadencji

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kadencja to ściśle określony prawnie czas sprawowania urzędu przez daną osobę lub też pełnienia funkcji przez określoną instytucję. Długość kadencji zależy od wielu czynników i może być m.in. wyrazem siły danego organu państwowego.

Czas kadencji najczęściej liczy się od momentu zaprzysiężenia na dane stanowisko do momentu wyboru lub mianowania kolejnej osoby. W przypadku polskiej władzy ustawodawczej Konstytucja RP stwierdza (art. 98.), że kadencja sejmu i senatu (tu przypadek kadencji instytucji) trwa od momentu zebrania się sejmu na pierwsze posiedzenie do momentu dnia poprzedzającego zebranie się sejmu następnej kadencji (już po wyborach  parlamentarnych). Warto dodać, że w Polsce kadencja sejmu i senatu trwa 4 lata.

Prezydenci również są wybierani na określony czas – długość trwania kadencji prezydenta również zawarta jest w konstytucjach danego kraju (konstytucja zawiera zwykle określenie długości kadencji najważniejszych organów państwowych). Art. 127 Konstytucji RP stwierdza, że prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję i istnieje tylko jedna możliwość powtórnego jego wyboru (reelekcji).

Długość kadencji prezydenta może być dobrym wskaźnikiem systemu politycznego danego państwa, ponieważ zakłada się,...

Podobne wypracowania