Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kodyfikacja - Kodyfikacja prawa - co to jest kodyfikacja prawa? Definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kodyfikacja oznacza czynność grupowania i logicznego porządkowania tematycznie powiązanych ze sobą przepisów prawnych w celu uzyskanie jednego, kompleksowego aktu prawnego – kodeksu. Dzięki temu ułatwia się poznawanie i użytkowanie prawa, bowiem zgrupowanie przepisów w jednym miejscu zwiększa ich przejrzystość i całościowość, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka pominięcia ważnej normy prawnej.

Proces kodyfikacyjny, prócz zbierania i porządkowania norm prawnych, obejmuje także kwestie usuwania sprzeczności, które mogą zostać odkryte w wyniku kontroli dotychczas obowiązującego prawa. Podczas kodyfikacji zachodzi także ujednolicanie stosowanego aparatu pojęciowego oraz wprowadzenie odpowiedniej numeracji i tytułów działów przepisów prawnych. Ważnym elementem kodyfikacji jest także wzbogacenie aktu prawnego o kolejne przepisy, jakie wynikają z potrzeb społecznych – uzupełniana jest wówczas zaistniała luka prawna (oczywiście przepisy uchwalane są przez organ ustawodawczy). Uzupełnianie istniejącego prawa jest tutaj o tyle prostsze, że wszystkie dotychczasowe akty normujące określone kwestie są ujmowane w postaci jednego aktu prawnego, co zwiększa czytelność i przejrzystość zawartych tam norm oraz ułatwia zaobserwowanie...

Podobne wypracowania