Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kadencja a mandat - porównanie, charakterystyka pojęć

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kadencja i mandat to dwa pojęcia związane z pełnieniem funkcji reprezentantów narodu w sejmie lub w senacie. Mimo podobnego zakresu poruszanej problematyki, są to pojęcia wyraźnie się między sobą różniące. Kadencja dotyczy bowiem głównie czasu piastowania określonej funkcji, natomiast mandat – prawa do jej sprawowania.

Kadencja oznacza czas pełnienia określonych funkcji lub zajmowania określonego stanowiska przez osobę (np. prezydenta czy posła) lub instytucję (np. kadencja sejmu). Czas ten jest ściśle określony w prawie – kadencja najważniejszych osób w państwie (reprezentantów władzy wykonawczej i ustawodawczej) jest precyzyjnie określona w konstytucjach różnych krajów, natomiast kadencja najważniejszych organów – np. organizacji czy stowarzyszeń – w ich dokumentach wewnętrznych, najczęściej w statutach.

Przykład określenia długości kadencji, jaki zawarty jest w Konstytucji RP, stanowi pięcioletnia kadencja prezydenta RP (art. 127. ust. 2.) oraz czteroletnia kadencja sejmu (art. 98. ust.1). Warto zauważyć tutaj, że mówi się o kadencji sejmu jako całości, a nie o kadencji poszczególnych posłów. W tym przypadku bardziej adekwatnym jest właśnie drugie z analizowanych...

Podobne wypracowania