Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sejm - Klub poselski a koło poselskie - porównanie, charakterystyka pojęć

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kluby i koła poselskie to formy samoorganizacji posłów przewidziane w Regulaminie Sejmu. Zarówno kluby, jak i koła poselskie powstały w myśl idei wzajemnej współpracy posłów dla usprawnienia prac legislacyjnych – między tymi formami organizacji poselskiej występują jednak wyraźne różnice.

Podstawowymi różnicami między klubem a kołem poselskim są wielkość i zakres kompetencji. Artykuł 8. ust. 1 Regulaminu Sejmu stwierdza, że „Posłowie mogą tworzyć w Sejmie kluby poselskie lub koła poselskie oparte na zasadzie politycznej”. Natomiast kolejne ustępy określają wielkość kół i klubów – koło poselskie tworzy co najmniej 3 (ust. 3), a klub poselski co najmniej 15 posłów (ust. 2).

W związku ze zróżnicowaniem liczebności kół i klubów zmienia się – jak wspomniano – także zakres ich kompetencji. Koło, które jest mniejszą formą organizacji posłów, posiada ich stosunkowo niewiele, natomiast w przypadku klubu kompetencje są dość liczne. Po pierwsze, kluby poselskie są reprezentowane przez swoich wiceprzewodniczących w Konwencie Seniorów. Po drugie, kluby poselskie (art. 16. ust. 2) mają możliwość wnioskowania o zwołanie Konwentów Seniorów....

Podobne wypracowania