Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kasacja - Kasacja wyroku - co to jest kasacja wyroku? Opis, warunki, terminy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prawne pojęcie kasacji pochodzi od łacińskiego „cassatio”, oznaczającego „zniszczenie” lub „zmianę”. Podążając tym tropem, okazuje się, że kasacja oznacza środek odwoławczy (jego efektem może być zmiana wyroku, w tym anulowanie zasądzonej kary) wnoszony do Sądu Najwyższego w momencie wyczerpania dotychczasowych środków odwoławczych. Warto zaznaczyć, iż kasacja jest środkiem odwoławczym o charakterze nadzwyczajnym i może dotyczyć już prawomocnych wyroków. Możliwość kasacji dotyczy zarówno prawa karnego, jak i cywilnego.

Wniesienie wniosku o kasację do Sądu Najwyższego przysługuje stronom postępowania (co jest jednak uzależnione od spełnienia pewnych warunków), a także Prokuratorowi Generalnemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich (jeśli sprawa dotyczy praw dziecka – także Rzecznikowi Praw Dziecka) oraz Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu. Odwołanie to przysługuje od prawomocnego wyroku sądu, które kończy postępowanie. Procedura wnoszenia wniosku kasacyjnego jest odmienna dla strony i pozostałych podmiotów uprawnionych: strona wnosi wniosek za pośrednictwem sądu odwoławczego, natomiast pozostałe podmioty – w sposób bezpośredni. Termin wniesienia kasacji dla strony to 30 dni od momentu...

Podobne wypracowania