Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kworum - co to jest kworum? Definicja, opis, przykłady - kworum w sejmie, kworum w spółce itp.

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Termin kworum pochodzi z łacińskiego „quorum praesentia sufficit” („których obecność wystarcza”) i oznacza liczbę osób, która jest konieczna (minimalna liczba) dla ważności prowadzonych obrad, przeprowadzanego głosowania itp. Termin ten nie dotyczy wyłącznie organów władzy przedstawicielskiej (sejmu i senatu), z którymi jest przede wszystkim kojarzony, ale także innych instytucji, stowarzyszeń, związków, w jakich powinno dojść do odpowiedniej reprezentacji członków (np. członków zarządu określonego przedsiębiorstwa).

Często spotykaną wartością kworum jest połowa członków danego organu kolegialnego – przyjmuje się wtedy, że jest to liczba osób wystarczająca dla reprezentowania całości. Zdarza się jednak, że wraz ze wzrostem znaczenia danej sprawy kworum staje się znacznie bardziej rygorystyczne. Przykładami wysokiego kworum jest np. podjęcie uchwały o skróceniu kadencji sejmu. Zgodnie z art. 98. ust. 3. Konstytucji RP „Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednoczesne skrócenie kadencji Senatu”. Wyraźnie widać więc, że...

Podobne wypracowania