Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prerogatywa - co to jest prerogatywa? Definicja, opis, przykłady. Prerogatywy Prezydenta RP

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prerogatywa jest rodzajem pewnego przywileju, jaki przynależy do urzędnika państwowego w związku z pełnionymi przez niego funkcjami. Pochodzenie tego terminu wywodzi się z łaciny – w starożytnym Rzymie „praerogativa” oznaczała centurię, która miała prawo jako pierwsza („praerogativus” – głosujący przed innymi) głosować lub opiniować daną sprawę.

W przeszłości prerogatywy były przywilejami m.in. króla. Wraz z rozwojem monarchii konstytucyjnej, a potem parlamentarnej prerogatywy były aktami prawnymi, które król mógł wydawać bez konieczności akceptacji ze strony parlamentu.

Współcześnie prerogatywami nazywa się przede wszystkim akty prawne, które może wydawać prezydent, a które nie wymagają kontrasygnaty premiera (podpisując, czyli – inaczej mówiąc –  kontrasygnując dany akt prawny, premier bierze na siebie odpowiedzialność przed sejmem za dany akt). W przypadku prerogatyw prezydenta odpowiedzialność niejako automatycznie spada na prezesa Rady Ministrów.

W art. 144. ust. 3. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wymieniono aż trzydzieści prerogatyw prezydenta. Są to m.in.: uprawnienie prezydenta do zarządzania wyborów do sejmu i senatu...

Podobne wypracowania