Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prezydent a Rada Ministrów - relacje między nimi, funkcje i uprawnienia organów - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prezydent i Rada Ministrów to dwa najważniejsze organy władzy wykonawczej (egzekutywy) w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Ich funkcje oraz wzajemne relacje opisuje Konstytucja RP – rozdział V dotyczy prezydenta, natomiast rozdział VI Rady Ministrów.

Prezydent według Konstytucji jest „najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej” (art. 126. ust.1). Innymi zadaniami prezydenta jest stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, a także nienaruszalności i niepodzielności terytorium kraju. Prezydent realizuje zadania, jakie przydzielają mu ustawy oraz konstytucja, która prócz już wspomnianych zadań, wymienia także listę 30 prerogatyw prezydenckich, czyli kompetencji, jakie mogą być realizowane przez prezydenta bez konieczności kontrasygnaty (podpisania przez premiera).

Obowiązek kontrasygnaty, jakiemu podlegają wszystkie czynności urzędowe prezydenta (prócz wspomnianych prerogatyw zawartych w artykule 144.), ma na celu przejęcie odpowiedzialności politycznej przez premiera za podejmowane przez prezydenta decyzje. Dzieje się tak dlatego, że prezydent jako najwyższy przedstawiciel państwa, wybrany  w wyborach bezpośrednich nie ponosi odpowiedzialności politycznej...

Podobne wypracowania