Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jan Krzysztof Bielecki - biografia, życiorys

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jan Krzysztof Bielecki urodził się 3 maja 1951 roku w Bydgoszczy. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. W 1973 roku został absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Lata siedemdziesiąte XX wieku to również okres jego pracy w Instytucie Ekonomiki Transportu Wodnego, na stanowisku asystenta. W czasie stanu wojennego był jednym z działaczy opozycyjnych. Nie tylko prowadził współpracę z podziemnymi władzami związku „Solidarność”, ale również zaliczany był do ekspertów tego związku. Jego aktywność opozycyjna spotkała się z widocznym brakiem aprobaty ze strony pracodawcy. W połowie 1982 roku, po dwóch latach pracy, został zwolniony z Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego. W wyniku  tego rozpoczął prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a niewiele później założył spółdzielnię, której pracownikami stali się przede wszystkim represjonowani działacze opozycyjni. 

Nieobca jest mu również aktywność polityczna. Jan Bielecki został bowiem wybrany z ramienia Komitetu Obywatelskiego posłem na Sejm X kadencji, w 1991 roku piastował urząd Prezesa Rady Ministrów. Ponownie mandat posła na Sejm otrzymał w 1991...

Podobne wypracowania