Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jan Krzysztof Bielecki - biografia, życiorys

Jan Krzysztof Bielecki urodził się 3 maja 1951 roku w Bydgoszczy. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. W 1973 roku został absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Lata siedemdziesiąte XX wieku to również okres jego pracy w Instytucie Ekonomiki Transportu Wodnego, na stanowisku asystenta. W czasie stanu wojennego był jednym z działaczy opozycyjnych. Nie tylko prowadził współpracę z podziemnymi władzami związku „Solidarność”, ale również zaliczany był do ekspertów tego związku. Jego aktywność opozycyjna spotkała się z widocznym brakiem aprobaty ze strony pracodawcy. W połowie 1982 roku, po dwóch latach pracy, został zwolniony z Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego. W wyniku  tego rozpoczął prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a niewiele później założył spółdzielnię, której pracownikami stali się przede wszystkim represjonowani działacze opozycyjni. 

Nieobca jest mu również aktywność polityczna. Jan Bielecki został bowiem wybrany z ramienia Komitetu Obywatelskiego posłem na Sejm X kadencji, w 1991 roku piastował urząd Prezesa Rady Ministrów. Ponownie mandat posła na Sejm otrzymał w 1991 roku. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż J. Bielecki zdobył wówczas największą w kraju liczbę głosów popierających jego kandydaturę na reprezentanta społeczeństwa w naczelnym organie ustawodawczym (niewiele ponad 115 tysięcy). 

Zasiadał również w rządzie, któremu przewodniczyła Hanna Suchocka, piastując urząd Ministra ds. Integracji Europejskiej. Potem porzucił działalność polityczną, rozumianą sensu stricte, na rzecz powrotu do aktywności, która ma więcej wspólnego z ekonomią. Tak też został dyrektorem i jednocześnie przedstawicielem strony polskiej w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju mającym swoją siedzibę w Londynie, a następnie została mu powierzona funkcja prezesa zarządu Banku PKO S.A. 

Obecnie – od 9 marca 2010 roku – stoi na czele Rady Gospodarczej funkcjonującej przy Prezesie Rady Ministrów. Na marginesie warto także dodać, że Jan Bielecki został w 1991 roku mianowany laureatem Nagrody Kisiela. 

Podobne wypracowania do Jan Krzysztof Bielecki - biografia, życiorys