Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prezydent - władza wykonawcza. Relacje między nimi, funkcje i uprawnienia prezydenta

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prezydent w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Radą Ministrów są organami władzy wykonawczej. Konstytucja przydziela prezydentowi zadania, jakie realizuje on nie tylko jako główny reprezentant Polski, ale także jako jeden z członów egzekutywy. Polski system polityczny jest jednak systemem parlamentarno-gabinetowym, toteż nacisk położony jest bardziej na poza prezydencki element władzy wykonawczej – Radę Ministrów. Mimo to, prezydent zachował pewne kompetencje władzy wykonawczej.

Bardzo ważną kompetencją prezydenta, jako przedstawiciela władzy wykonawczej, jest reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej (art. 133. Konstytucji). Prezydent ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe (o czym musi poinformować sejm i senat), także ma obowiązek mianowania pełnomocnych przedstawicieli kraju w innych państwach (również organizacjach międzynarodowych). Ważnym uprawnieniem prezydenta w stosunkach zewnętrznych jest przyjmowanie listów akredytacyjnych i przedstawicieli dyplomatycznych innych państw oraz organizacji międzynarodowych.

Jako organ władzy wykonawczej prezydent posiada także uprawnienia z zakresu obronności –  art. 134. Konstytucji stwierdza, że prezydent jest „najwyższym zwierzchnikiem...

Podobne wypracowania