Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Przedstawicielstwo - co to jest przedstawicielstwo? Definicja, rodzaje, przykłady przedstawicielstwa

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Przedstawicielstwo oznacza zastąpienie danej osoby w podjęciu określonych czynności prawnych przez inną osobę – przedstawiciela. Może do tego dojść w przypadku uzasadnienia ustawowego oraz w wyniku pełnomocnictwa, czyli pisemnego wskazania przez osobę zastępowaną swojego przedstawiciela. Skutek prawny danej czynności prawnej dotyczy bezpośrednio osoby reprezentowanej.

W literaturze przedmiotu można wskazać na kilka podziałów przedstawicielstwa. Jednym z nich jest podział na przedstawicielstwo czynne i bierne. Pierwsze z nich związane jest z oświadczeniem woli w imieniu osoby reprezentowanej (oświadczenie woli jest pojęciem prawnym oznaczającym chęć danej osoby do powstania, zmiany lub zaniku określonego skutku prawnego). Przedstawicielstwo bierne sprowadza się natomiast do odebrania przez przedstawiciela danej osoby oświadczenia woli osoby trzeciej.

Inny podział przedstawicielstwa nawiązuje do wspomnianego już podziału ze względu na źródła: przedstawicielstwa ustawowego i pełnomocnictwa.

Przedstawicielstwo ustawowe to przedstawicielstwo, którego zakres wynika z ustawy. Przykładem takiego przedstawicielstwa są rodzice dla niepełnoletnich dzieci czy też kurator dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych. W związku z umocowaniem ustawowym...

Podobne wypracowania