Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sekty - Kościół Zjednoczenia/Sekta Moona - opis, charakterystyka, założenia

Sekty to jedno z najbardziej niebezpiecznych współcześnie zjawisk. Ich cechą charakterystyczną jest struktura oparta na pełnym podporządkowaniu i posłuszeństwie przewodnikowi ruchu. Często przy werbowaniu nowych członków przedstawiają się oni jako jedyne antidotum na bolączki i problemy codzienności, aczkolwiek „warstwa wewnętrzna” takich grup jest całkowicie sprzeczna w zestawieniu z powszechnymi deklaracjami. 

Członkowie sekt zostają całkowicie odizolowani od świata zewnętrznego, od rodziny, przyjaciół i społeczności, a także zatracają swój własny mechanizm zachowawczo-kontrolny. Należy także zaznaczyć, iż w przeważającej mierze działalność sekt opiera się na bezwzględnym dążeniu do zdobycia władzy lub pieniędzy.

Jedną z najbardziej niebezpiecznych sekt jest Kościół Zjednoczenia, zwany inaczej Sektą Moona czy Federacją Rodzin na rzecz Pokoju Światowego. Została ona założona około 1954 roku przez Koreańczyka, Sun Myung Moona. W Polsce pojawiła się w połowie lat siedemdziesiątych. Oficjalne zarejestrowanie Kościoła Zjednoczeniowego nastąpiło na początku 1990 roku jako Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego. 

Ideologia tej sekty zasadniczo nawiązuje do historii Adama i Ewy. Mooniści uważają, że ich niepowodzenie w drodze do doskonałości powinno być naprawione. Według nich jedyną osobą, która może tego dokonać jest Moon, sprawujący władzę nad całym światem, gdyż to właśnie on otrzymał objawienie, zgodnie z którym ma dokończyć dzieło zbawienia. Struktura sekty oparta jest na pełnym podporządkowaniu się i posłuszeństwie w stosunku do lokalnych liderów. 

To z kolei ma za zadanie zagwarantować umocnienie pozycji sekty. Pozyskiwanie nowych członków odbywa się poprzez wdrażanie specjalnego programu, opracowanego pod kątem maksymalizowania psychologicznego i emocjonalnego wpływania na ludzi. Mooniści uważają, że wszyscy, którzy się do nich nie przyłączyli są rządzeni przez szatana, a w związku z tym można ich dowolnie oszukiwać. Prowadzona przez członków sekty indoktrynacja niesie ze sobą bardzo duże niebezpieczeństwo stałych zmian osobowości, utratę zdolności logicznego myślenia i krytycyzmu. Działalność tej sekty jest zabroniona w wielu krajach, ponadto została ona oficjalnie uznana za niebezpieczną przez Parlament Europejski. Niejednokrotnie pod adresem Moonistów padają ponadto oskarżenia o przemyt, handel bronią czy narkotykami.

Podobne wypracowania do Sekty - Kościół Zjednoczenia/Sekta Moona - opis, charakterystyka, założenia