Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Birma - Konflikt w Birmie - wojna domowa, ustrój polityczny, historia. Opracowanie

Birma jest krajem położonym w południowo-wschodniej Azji, cechującym się bardzo burzliwą historią, szczególnie po II wojnie światowej. Obecnie rządzi tam junta wojskowa, która doprowadziła do skrajnej izolacji kraju na arenie międzynarodowej.

Od XIX wieku Birma (inna nazwa kraju to Myanmar) do zakończenia II wojny światowej znajdowała się pod panowaniem brytyjskim – w latach 30. XX wieku miało miejsce powstanie przeciwko Brytyjczykom związane z szybkim rozwojem birmańskiego ruchu narodowowyzwoleńczego. Wielka Brytania zdecydowała się wówczas wydzielić Myanmar z Indii jako odrębną kolonię i wprowadzić tam osobny rząd i parlament. Po zakończeniu II wojny światowej Brytyjczycy powrócili do opanowanej przez Japończyków Birmy i doprowadzili do powstania w 1948 niepodległego państwa.

Rządy demokratyczne trwały jednak zaledwie 14 lat – w latach 60. doszło bowiem do przewrotu wojskowego. Władzę przejęła Rada Rewolucyjna z generałem Ne Win, który zapowiedział, że Birma będzie dążyć do własnej realizacji socjalizmu (miał to być socjalizm buddyjski). W kraju doszło do nacjonalizacji przemysłu, banków, handlu zagranicznego (który następnie został zawieszony), a dogmatyzm ideologiczny, rozwój cenzury i represji opozycji doprowadziły do izolacji kraju na arenie międzynarodowej. Birma z jednego z najbogatszych krajów Azji południowo-wschodniej dość szybko przekształciła się w kraj biedny, pozostający w stałym kryzysie gospodarczym.

W latach 80. doszło do szeregu wystąpień niezadowolonej ludności, które zaowocowały ustąpieniem generała Ne Wina. Władzę przejęło wówczas wojsko, które zawiesiło istniejącą konstytucję i krwawo rozprawiało się z istniejącą opozycją. Dla zachowania pozorów demokratyzacji doszło w 1990 r. do wyborów, w których zwyciężyła Narodowa Liga na Rzecz Demokracji – rządząca Rada do Spraw Przywrócenia Ładu i Porządki Państwowego odmówiła jednak uznania wyborów i utrzymała dyktaturę wojskową.

Wojskowy, wyjątkowo surowy reżim trwa w Birmie do dnia dzisiejszego, kraj jest więc, jak już wspomniano, całkowicie izolowany w stosunkach międzynarodowych. Mimo trudnej sytuacji, mieszkańcy Birmy (w 1988 oficjalnie zmieniono nazwę kraju na Związek Myanmaru) podejmują różne działania opozycyjne. Ostatnim zrywem obywateli kraju była tzw. szafranowa rewolucja z 2007 r., podczas której kilkadziesiąt tysięcy mnichów buddyjskich i przedstawicieli inteligencji na ulicach Rangunu i innych miast protestowało przeciwko rządzącej juncie. Żądano reform demokratycznych i poszanowania praw człowieka. Junta wojskowa krwawo stłumiła protest – zginęło wówczas kilkanaście tysięcy osób, w tym przedstawiciele zagranicznych mediów, kilka tysięcy osób zostało także uwięzionych.

Podobne wypracowania do Birma - Konflikt w Birmie - wojna domowa, ustrój polityczny, historia. Opracowanie