Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Homer - biografia, życiorys

O pochodzeniu Homera nie wiemy nic pewnego. Spory na jego temat toczą się od wieków. To, co dziś możemy powiedzieć na jego temat, to tylko zbiór przypuszczeń częściowo wyłącznie potwierdzonych i ustalonych na podstawie nikłych źródeł.

Autor „Iliady” i „Odysei” był najprawdopodobniej wędrownym artystą, bardem. Uznaje się go za ojca liryki epickiej. Z całą pewnością jest poetą, którego imię znane jest najdłużej (choć nie wiemy nawet, czy jest ono faktycznie prawdziwe).

Starożytni upatrywali w nim istotę o boskim pochodzeniu. Nic w tym dziwnego. W tamtych czasach każdy, kto obdarzony był talentem, uważany był za posiadającego boski pierwiastek we krwi. Legenda o rodzicach Homera mówi, iż jego ojciec był bogiem smyrneńskiej rzeki Meles. Matką zaś miała być nimfa Kreteis. Prawdziwe imię poety prawdopodobnie brzmiało – Melesigenes. Jeśli chodzi o miejsce urodzenia, to dziś możemy wskazać te, które są najbardziej prawdopodobne. Mianowicie – mowa o Smyrnie lub wyspie Chios, położonej w Jonii. Istnieją zapisy, w których mowa jest o tym, iż o pochodzenie Homera walczyło siedem najwspanialszych miast starożytnych. Bój wiodły między sobą: Ateny, Itaka, Kolofon, Argos, Pylos, Chios i oczywiście Smyrna.

Imię Homer, w zależności od dialektu, oznaczało „ślepca” lub „zakładnika”. Mogło również określać „zbieracza” albo „składacza” (zapewne w odniesieniu do tekstu, pieśni). Faktem jest, iż przyjęło się uważać, iż pieśniarz faktycznie był niewidomy. W starożytności bowiem panował zwyczaj pozbawiania wzroku artystów, dzięki czemu mieli być oni bardziej wrażliwi i zapamiętywać więcej, nie rozpraszając się rejestrowaniem rzeczywistości ich otaczającej. Sam poeta wspomina o tej ułomności w swoich dziełach „Iliadzie” i „Hymnie homeryckim”.

Legenda głosi, iż bard zmarł w zaawansowanym wieku, na wyspie Chios. Przyjmuje się powszechnie, że żył między IX a VIII wiekiem p.n.e.

Podobne wypracowania do Homer - biografia, życiorys