Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zasada konstytucjonalizmu - Konstytucjonalizm - definicja, znacznie, opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konstytucjonalizm oznacza formę ustroju, który opiera się na treści ustawy zasadniczej – konstytucji. Konstytucja jest tutaj najwyższym źródłem prawa zawierającym normy organizujące funkcjonowanie państwa, opisujące relacje między najważniejszymi podmiotami władzy, a także dotyczące relacji obywateli i władzy, praw i wolności obywateli, również miejsca jednostki w państwie. Konstytucjonalizm stanowi też pewne odzwierciedlenie wartości i poglądów dominujących w danym państwie, a także dotyczy praktyki stosowania konstytucji.

Główną zasadą konstytucjonalizmu jest, jak wspomniano, opieranie rozwiązań prawnych i politycznych na normach konstytucyjnych, które w państwie demokratycznym powstają zwykle w wyniku dyskusji i kompromisów różnych grup w procesie ustawodawczym, a następnie zaakceptowane są w ogólnokrajowym referendum.

W Konstytucji RP możemy odnaleźć liczne zasady naczelne, które stanowią podstawę budowy polskiego ustroju politycznego, zgodnie z zasadą konstytucjonalizmu. Naczelne zasady ustroju Polski to: zasada republikańskiej formy rządów, demokratycznego państwa prawnego, autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania państwa ze związkami wyznaniowymi, zasada wolności...

Podobne wypracowania