Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

ILO - Międzynarodowa Organizacja Pracy - cele, zadania, członkowie ILO

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ang. International Labour Organization – ILO) to jedna z najstarszych organizacji zajmujących się problemami społecznymi. Powołana została ona do życia w roku 1919.

Początkowo, pod koniec I wojny światowej, 15 państw utworzyło Komisję Pracy i po kilku tygodniach jej obrad przyjęto dokument, który ostatecznie stał się XIII Rozdziałem Traktatu Wersalskiego, podpisanego 28 czerwca 1919 r.

W roku 1944 w Filadelfii Międzynarodowa Konferencja Pracy przyjęła Deklarację (obecnie stanowiącą aneks do konstytucji), która głosiła następujące zasady:

„1. Praca nie jest towarem;
2. Wolność słowa i zrzeszania się stanowią podstawę trwałego postępu;
3. Ubóstwo, gdziekolwiek istnieje, stanowi niebezpieczeństwo dla dobrobytu wszystkich;
4. Wszystkie istoty ludzkie, niezależnie od rasy, wyznania lub płci mają prawo dążyć do osiągnięcia zarówno dobrobytu materialnego, jak i rozwoju duchowego w warunkach wolności i godności, bezpieczeństwa ekonomicznego i równości szans”.

W 1946 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy weszła w skład Organizacji Narodów Zjednoczonych jako jej pierwsza wyspecjalizowana agenda, w 1969 r. uhonorowano ją Pokojową Nagrodą Nobla.

W związku...

Podobne wypracowania