Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencje - Konwencja rzymska (1961 r.) - cel, treść, skutki

Konwencja rzymska jest to właściwie umowa „o ochronie artystów wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych”. Umowa została sporządzona 26 października 1961 r. w Rzymie. Celem tej konwencji jest ochrona praw wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych. Państwa, które są stronami konwencji, zapewniają ochronę wykonawcom i producentom, którzy są jego obywatelami, a także organizacjom nadawczym, których siedziby znajdują się na terytorium tego kraju.

Według konwencji wykonawcami są: aktorzy, muzycy, tancerze i inne osoby, które  wykonują dzieła artystyczne. Fonogram jest to utrwalenie konkretnych dźwięków, zaś za producenta fonogramu uważa się osobę, która nagrała dźwięki danego wykonawcy bądź inne.

Konwencja rzymska stanowi, iż państwo będące stroną konwencji, obejmuje ochroną wykonawców przez prawo narodowe, jeśli: wykonanie utworu ma miejsce w państwie będącym stroną tej umowy, wykonanie jest zarejestrowane na fonogramie, a także gdy wykonanie jest przekazywane przez organizacje nadawcze. Natomiast producenci fonogramów są objęci ochroną przez prawo narodowe, gdy: producent fonogramu jest obywatelem kraju będącego stroną konwencji, pierwsze nagranie dźwięku zostało utrwalone w innym z państw-stron, fonogram został po raz pierwszy opublikowany w państwie będącym stroną konwencji. Dalej – państwo-strona konwencji ochrania mocą prawa narodowego organizacje nadawcze, gdy: organizacja nadawcza ma swoje miejsce w innym umawiającym się państwie oraz gdy nadanie rozpowszechniane jest z nadajnika z innego kraju będącego stroną konwencji.

Państwo-strona konwencji ma prawo rozszerzyć ochronę przewidzianą przez niniejszą konwencję o artystów, którzy nie wykonują dzieł literackich czy artystycznych. Na mocy konwencji rzymskiej został powołany Międzynarodowy Komitet, którego zadaniem jest sprawdzanie tego, jak funkcjonuje owa konwencja. Obowiązkiem komitetu jest także przygotowywanie sugestii odnośnie ulepszania sposobów stosowania konwencji.

Podobne wypracowania do Konwencje - Konwencja rzymska (1961 r.) - cel, treść, skutki