Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Socjologia - Tłum - cechy, definicja, rodzaje tłumów

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Tłum to zgromadzenie wielu ludzi, którzy pozostają skupieni blisko siebie w jednym miejscu. Ludzie zgromadzeni w tłumie są zazwyczaj przelotnie związani silną więzią psychiczną, przejawiającą się wspólnymi reakcjami. Termin tłumu jest bardzo pojemny. Znany, wszechstronny, francuski naukowiec, m.in. socjolog, Gustave Le Bon dokonał pewnego podziału tłumów.

Według Le Bona tłum może posiadać różną strukturę wewnętrzną, tzn. może być tłumem heterogenicznym, czyli zbiorowością, w której silnie zaakcentowany jest indywidualizm jednostki skupionej w tłumie – wtedy interesy, cele jednostek są zróżnicowane, sprzeczne. Gdyby wewnętrzne zróżnicowanie jednostek skupionych w tłumie uległo zamazaniu, sprzeczności przekształciłyby się we wspólny interes, wtedy tłum staje się tłumem homogenicznym.

Le Bon wyodrębnił kategorie tłumów. Tłumami heterogenicznymi są tłumy bezimienne (np. tłum uliczny, gromada gapiów) i nieanonimowe (np. parlament, ława przysięgłych). Natomiast tłumami homogenicznymi są sekty (religijne, polityczne), kasty (wojskowa, kapłańska, robotnicza itd.), warstwy (mieszczaństwo, chłopi itd.). Tak klasyfikował tłum człowiek żyjący osiemdziesiąt lat temu. Le Bon stosował termin „tłum”...

Podobne wypracowania