Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Warstwy społeczne - czynniki wyznaczające warstwy społeczne. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Warstwy społeczne to pojęcie, które zostało wprowadzone do socjologii przez Maxa Webera. Oznaczają one klasy, grupy ludzi, którzy żyją na podobnych zasadach, warunkach i stanowią wspólnotę, którą łączą obyczaje i tradycja. 

Warstwy społeczne odznaczają się pewną podobną formą stylu życia itd. Kształtowanie się warstw społecznych uzależnione jest od świadomości społecznej. Warstwą społeczną mogą być – chłopi, renciści, studenci, młodzież, ludzie w średnim wieku itd. Max Weber wyodrębnił następujące warstwy społeczne: chłopów, rycerzy, robotników i drobnomieszczan. Z kolei drobnomieszczaństwo zostało podzielone na inteligencję i właścicieli małych przedsiębiorstw. 

W obecnych czasach warstwy społeczne uzależnione są od statusu majątkowego i wykształcenia. Tworzenie się takich warstw nie jest zależne od urodzenia, lecz od ambicji samej jednostki, która albo dąży do pewnego statusu, albo nie. 

Chcąc czy nie, każdy znajduje się w jakiejś warstwie społecznej. Czynnikiem, który wyznacza warstwy społeczne jest dostęp do określonych dóbr ekonomicznych. Jeżeli ktoś jest lekarzem, to sam siebie kwalifikuje do tego grona. 

Mimo iż socjologia stosuje do dziś trzy warstwy...

Podobne wypracowania