Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zwalczanie głodu na świecie. Wypracowanie

Głód jest zjawiskiem powszechnym na świecie. Przyczyny głodu są różne, do podstawowych można zaliczyć przyrost ludności i kiepską politykę międzynarodową państw. Polityka socjalna krajów ubogich bardzo często jest źle realizowana i słabo rozwinięta. W tym celu na świecie powstaje wiele organizacji, które starają się zwalczać głód na świecie. 

Dotuje się rolnictwo, podnosi się poziom wiedzy o uprawach i realizacji żywnościowych planów, państwo dotuje więcej środków na politykę socjalną tak, aby zapewnić najuboższym godziwy posiłek. Inwestuje się w gospodarkę rolną, duża część sponsorów stara się wesprzeć słabe państwa tak, aby doprowadzić do podwyższenia poziomu i jakości życia. 

Rozwój techniki również pomaga w rozwiązaniu problemu walki z głodem. Narzędzia, maszyny i inny sprzęt jest w stanie zwiększyć produkcję żywności. 

Bardzo ważna jest działalność organizacji charytatywnych, ponieważ w wielu krajach nie istnieje żadne źródło walki z głodem, nie ma żadnych instytucji, które starałyby się niwelować skutki ubóstwa i głodu. Szacuje się, że rocznie z powodu głodu umiera ok. 15 milionów ludzi. 

Problem głodu to problem międzynarodowy, jest on związany z handlem. Żywność jest produktem, za który trzeba zapłacić, a nie każdego stać, stąd też ogromną rolę odgrywają organizacje socjalne i sponsorzy, filantropi, którzy dotują, wspierają i pomagają najuboższym. 

Wiele osób dostrzega również problem wymierających gatunków, stąd też argumentacja wegetarian bardzo często przemawia do wielu ludzi. Rośliny są mniej kosztownym produktem żywnościowym, jeśli można całkowicie zastąpić mięso produktami roślinnymi, to wielu ludzi jest w stanie to zrobić. 

Zwalczanie głodu na świecie to także uświadamianie ludzi w ramach profilaktyki przyrostu naturalnego, uświadamianie rolnicze, uprawa nieużytków, nawadnianie terenów pustynnych itd. Zwiększa się plony poprzez sztuczne nawożenie itd.

Problem głodu będzie występował niezależnie od tego, ile pieniędzy pochłonie, nie da się go wyeliminować z dnia na dzień. Skala problemu jest przerażająca, zwłaszcza że są kraje, które posiadają nadwyżki żywności, podczas gdy inne głodują. Nie da się jednak rozwiązać tego problemu jednorazowo, jest to mozolny, powolny proces, który z czasem może przyniesie efekty. Zwalczanie głodu jest więc problemem globalnym, tylko dzięki wspólnej polityce i wsparciu całego świata jesteśmy w stanie uporać się z tym problemem. 

Hodowla zwierząt i bydła również pomaga w dostarczaniu zaopatrzenia, ale nie wyczerpuje skali problemu. Organizacje charytatywne co roku organizują zbiórkę i pomoc dla najuboższych, głodujących i potrzebujących. Takie wsparcie jest potrzebne. Bogatsze kraje również bardzo chętnie organizują zbiórki dla głodujących dzieci i ludzi np. w Afryce czy w Azji. Pomoc wzajemna jest czynnikiem niezwykle ważnym w walce z problemem głodu na świecie.

Podobne wypracowania do Zwalczanie głodu na świecie. Wypracowanie