Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Samorząd terytorialny - zasada podziału i wzajemnego równoważenia się władz - interpretacja, znaczenie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Samorządy terytorialne wróciły do działalności w 1990 r. po transformacji ustrojowej w Polsce, w momencie kiedy dokonała się stopniowa decentralizacja władzy i administracji publicznej. Przedtem władza była scentralizowana i sprawowana przez główny urząd w Warszawie. 

Samorząd terytorialny jest efektem zmiany ustrojowej w Polsce, co oznacza, że jest on przedstawicielstwem lokalnych władz i realizuje politykę lokalną zgodnie z zakresem kompetencji i wytycznych, jakie zostają mu nadane odgórnie. 

Oprócz tego ustrój polityczny RP zapewnia, że Polska jest krajem, w którym mamy do czynienia z tzw. zasadą równoważenia się władz, (co oznacza, że ustrój opiera się na jej podziale zgodnie z tradycyjnym modelem Monteskiuszowskim – władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza). Dzięki temu podziałowi Polska jest krajem, który szczególnie dba aby uniknąć nadużyć i błędów różnych organów władzy. Władzą wykonawczą jest Prezydent RP i Rada Ministrów, czyli rząd. Władzą ustawodawczą jest Sejm i Senat, a władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały. 

Taka zasada podziału władzy prowadzi do zwiększonego bezpieczeństwa w sferze reform i zwiększonej odpowiedzialności...

Podobne wypracowania