Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Unia walutowa - bankowość centralna. Bankowość centralna Unii Walutowej i Gospodarczej - opracowanie

Unia walutowa jest unią, w której państwa decydują się na integrację gospodarczą opierającej się na wprowadzeniu wspólnej waluty. W 1992 r. zgodnie z Traktatem z Maastricht wprowadzono Unię Gospodarczą i Walutową (UGW), która ma za zadanie wprowadzić wspólną walutę w krajach Unii Europejskiej oraz doprowadzić do zmiany polityki pieniężnej. 

Do UGW należą wszystkie państwa unijne, ale w III etapie znajduje się 17 z nich: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy, Grecja, Słowenia, Cypr, Malta, Słowacja, Estonia. 

Powstanie UGW i unii walutowej ma związek z koncepcją EWG, już od samego początku próbowano ustanowić wspólną walutę w ramach Unii Europejskiej jednak wcześniejsze próby okazały się bezowocne. Najpierw próbowano tego dokonać za pomocą planu Wernera, który się nie powiódł. W 1972 r. rozpoczęto budowę Europejskiego Systemu Walutowego, który ostatecznie powołano w 1978 r. na wniosek Francji i RFN. Sednem tego systemu okazały się ERM i ECU.

ERM to inaczej mechanizm kursów walutowych a ECU to europejska jednostka walutowa. 

Bankowością centralną w UE jest EBC – czyli Europejski Bank Centralny, jest on głównym i centralnym bankiem unijnym oraz emisyjnym. System banku centralnego odpowiada za całokształt systemu bankowego w Unii, jego siedziba mieści się we Frankfurcie nad Menem. 

Bank centralny nadzoruje i kontroluje przebieg wszystkich transakcji unijnych. Jest on gwarantem finansowym całej struktury wspólnotowej. Emituje walutę euro oraz tworzy system zwany Eurosystemem. EBC jest niezależnym bankiem, oznacza to, że nie podlega on naciskom i ingerencjom politycznym. Istotnym elementem unii walutowej są pewne kryteria uczestnictwa, oznacza to, iż państwo członkowskie musi spełnić kryteria konwergencji. Musi więc spełniać wymogi stabilności cen, kryterium fiskalne i kryterium stóp procentowych. 

Bankowość centralna UWiG dąży do wzrostu gospodarczego i zacieśnienia współpracy handlowej między państwami unijnymi. Jest także powołany po to aby kontrolować wszelkie problemy finansowe różnych krajów. Ocenia stabilność systemów bankowych i zwraca uwagę na sektory wymagające poprawy. Modyfikację UGiW wprowadził Traktat Lizboński w 2009 r. -  wzmocniono pozycję państw, które posiadają walutę euro, a także dano im więcej swobód w działaniu. EBC zyskał rangę najważniejszej instytucji unijnej. 

Podobne wypracowania do Unia walutowa - bankowość centralna. Bankowość centralna Unii Walutowej i Gospodarczej - opracowanie