Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Organizacje pozarządowe w Polsce - cele, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Organizacje pozarządowe to organizacje, które składają się z grupy ludzi, obywateli i działają z własnej inicjatywy w celu rozwiązania jakiegoś problemu. Są to organizacje, które nie działają dla własnego zysku. Skupiają one ludzi, osoby fizyczne, które mogą pochodzić z różnych krajów i państw. Ich działalność opiera się na zasadach prawa krajowego. 

Zwykle organizacje pozarządowe nazywa się tzw. trzecim sektorem. Pierwszym jest sektor publiczny, drugim sektor biznesowy, prywatny. Organizacje pozarządowe są tworzone przez prywatne osoby. Działają z inicjatywy założycieli, jednak – co istotne – nie działają w swoim interesie, lecz w interesie publicznym. Polskie prawo gwarantuje taką działalność dzięki ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje pozarządowe nie mają związku z żadną frakcją polityczną ani też nie są zaangażowane w działalność polityczną. Działalność takiej organizacji opiera się na statucie. Nie jest taka organizacja nastawiona na zarabianie pieniędzy, działa ona dla dobra społecznego. 

Wyróżnia się kilka rodzajów organizacji pozarządowych, m.in. organizacje samopomocy, opiekuńcze lub organizacje hobbystyczne. W dużej...

Podobne wypracowania