Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Organizacje pozarządowe w Polsce - cele, charakterystyka, przykłady

Organizacje pozarządowe to organizacje, które składają się z grupy ludzi, obywateli i działają z własnej inicjatywy w celu rozwiązania jakiegoś problemu. Są to organizacje, które nie działają dla własnego zysku. Skupiają one ludzi, osoby fizyczne, które mogą pochodzić z różnych krajów i państw. Ich działalność opiera się na zasadach prawa krajowego. 

Zwykle organizacje pozarządowe nazywa się tzw. trzecim sektorem. Pierwszym jest sektor publiczny, drugim sektor biznesowy, prywatny. Organizacje pozarządowe są tworzone przez prywatne osoby. Działają z inicjatywy założycieli, jednak – co istotne – nie działają w swoim interesie, lecz w interesie publicznym. Polskie prawo gwarantuje taką działalność dzięki ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje pozarządowe nie mają związku z żadną frakcją polityczną ani też nie są zaangażowane w działalność polityczną. Działalność takiej organizacji opiera się na statucie. Nie jest taka organizacja nastawiona na zarabianie pieniędzy, działa ona dla dobra społecznego. 

Wyróżnia się kilka rodzajów organizacji pozarządowych, m.in. organizacje samopomocy, opiekuńcze lub organizacje hobbystyczne. W dużej mierze istotną cechą tychże organizacji jest tzw. wolontariat. Wolontariat to inaczej świadoma i dobrowolna działalność na rzecz kogoś innego. Jest to działalność, z której nie otrzymuje się żadnych dochodów ani też z której nie korzystają ludzie spokrewnieni z członkami. Organizacjami pozarządowymi są również stowarzyszenia i fundacje. W Polsce najbardziej znanymi fundacjami są Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” itd. także stowarzyszenia jak np. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich czy Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich itd. Większość z tych organizacji działa w pewnym wyznaczonym przez siebie zakresie, dla dobra ogólnego.

Celem organizacji pozarządowych jest pomoc w usługach lub też wobec problemów, które istnieją, a nikt inny nie potrafi ich rozwiązać. Badacze sądzą, że istnienie organizacji pozarządowych potwierdza regułę, że państwo nie jest w stanie poradzić sobie z rosnącymi problemami społecznymi i musi wyręczać się inicjatywami obywatelskimi, które taką pomoc oferują. Nieudolność państwa powoduje, że organizacje pozarządowe rosną i ich liczba wciąż rośnie. Przykładem może być tutaj Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która stara się finansować polskich naukowców ponieważ państwo niezbyt przychylnie traktuje osiągnięcia naukowe naszych rodaków. Organizacje pozarządowe są ważnym i istotnym elementem demokratyzacji kraju, a także światełkiem w tunelu w obliczu problemów, których państwo nie potrafi rozwiązywać. 

Podobne wypracowania do Organizacje pozarządowe w Polsce - cele, charakterystyka, przykłady