Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wprowadzanie euro - etapowy przebieg wprowadzania euro - opracowanie

Wprowadzenie waluty euro do kraju, który chce do niej przystąpić odbywa się na kilku etapach, są one podobne do etapów rekrutacji i mają charakter badawczo-ekonomiczny pozwalający stopniowo sprawdzać, na ile sytuacja i kondycja kraju przystępującego pozwala na wprowadzenie nowej waluty. Zazwyczaj etap wprowadzania euro trwa ok. 3,5 roku. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami, m.in. trzeba wyprodukować banknoty – ok. 12 miliardów i wybić ok. 70 miliardów monet. 

Dalej trzeba sprawdzić, jak zareaguje gospodarka kraju, który wchodzi do strefy euro. Trzeba przeprowadzić masową kampanię informacyjną wobec ludności, której trzeba przedstawić realne plusy i konsekwencje wynikające z wprowadzenia nowej waluty. Istotnym czynnikiem jest kurs konwersji walutowej, podwójne afiszowanie cen oraz rozliczenia podatkowe. Wprowadzenie euro oznacza, że trzeba będzie zmienić cały rynek finansowy danego kraju. Unia walutowa to w zasadzie końcowy etap integracji europejskiej, stąd też etapy wprowadzenia euro podzielone są na trzy rodzaje i kategorie. 

Pierwszym okresem był okres przygotowawczy zapoczątkowany w 1998 r. trwający do 31 grudnia 1998 r. – ogłoszono wówczas listę państw, które zakwalifikowano do strefy euro. Następnie jest okres przejściowy, który trwał od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 2001 r. - euro stało się wówczas samodzielną walutą, swą działalność rozpoczął EBC – Europejski Bank Centralny. 

Ostatnim etapem jest okres końcowy, który trwał od 1 stycznia 2002 r. do 31 lipca 2002 r. Wprowadzono wówczas banknoty i monety do obiegu oraz wycofano stopniowo z obiegu waluty narodowe. Kurs konwersji został ustalony w obliczu kursów rynkowych, które występowały do 31 grudnia 1998 r. Ważnym i determinującym czynnikiem jest ERM – Mechanizm Kursów Walutowych, który został wprowadzony w 1979 r. wobec rosnących potrzeb systemu walutowego. ERM polega na usztywnieniu kursów wymiany walut państw, które są członkami wspólnoty. Dlatego Unia dopuszcza pewne wahania kursowe i jest w stanie zaakceptować pewne różnice. W 1993 r. zwiększono zakres wahań kursowych do 15% było to spowodowane spekulacjami wobec jakich padł frank francuski. 

Etapy wprowadzenia euro są o tyle istotne, gdyż pozwalają na zminimalizowanie ryzyka kursowego i ryzyka państwowego, które spowoduje, że gospodarka państwowa może być niestabilna. 

Podobne wypracowania do Wprowadzanie euro - etapowy przebieg wprowadzania euro - opracowanie