Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wigowie i torysi - charakterystyka, porównanie

Zarówno wigowie, jak i torysi są ugrupowaniami politycznymi, które funkcjonowały w Anglii w XVII w. Obie frakcje reprezentowały zgoła odmienne interesy społeczne. 

Wigowie zwani Whig Party, reprezentowali interesy protestanckie, domagali się tolerancji i swobód obywatelskich, które pozwalały na budowie różnorodnego społeczeństwa. Promowali wyższość parlamentu nad władzą króla. 

Środowiska wigów skupiały głównie ludzi z kręgu arystokracji, burżuazji i dysydentów, protestantów itd. 

wigowie wywołali burzę podczas rewolucji angielskiej w latach 1688–1689 r, udało im się ograniczyć kompetencje króla na rzecz parlamentu. Proponowali system, który z kolei nie odpowiadał torysom. 

Torysi byli postrzegani jako partia konserwatywna, która opowiadała się za mocną i silną instytucją monarchii, a władzę królewską traktowała bardzo poważnie. Członkami torysów byli ludzie z kręgów mieszczańskich i arystokratycznych. 

Torys w angielskim żargonie oznaczał rozbójnika irlandzkiego, miało to być pogardliwe określenie, które ostatecznie przyjęło się w kręgach politycznych Anglii. Torysi mimo sprzecznych interesów z wigami zjednoczyli siły podczas rewolucji angielskiej w obawie przed absolutyzmem rządów Jakuba II. 

Wigowie i Torysi to ugrupowania polityczne, które rozpoczynają swoją działalność pod koniec XVII wieku, obie partie miały ogromny wpływ na życie polityczne wielkiej Brytanii. Najwybitniejszymi przedstawicielami wigów byli Spencer Compton, Henry Pelham i william Gladstone. Spośród torysów wyróżnić można Johna Stuarta, Fredericka North'a itd. Faktycznie wigowie istnieli od XVII do XIX wieku. Duże sukcesy osiągnęli podczas rewolucji angielskiej. W 1762 r. utracili władzę na rzecz Jerzego III. Powrócili do władzy dopiero ok. 1830 r. w 1834 r. partia torysów została przemianowana na Partię Konserwatywną, zmiany tej dokonał Robert Peel, brytyjski polityk. 

Torysi reprezentowali społeczeństwo i niziny społeczne, bronili poglądów konserwatywnych i podkreślali znaczący charakter religii w życiu społecznym człowieka. Torysi bronili władzy królewskiej i starali się utrzymać jej siłę. 

Torysi byli zwolennikami kościoła anglikańskiego, stąd też dbali o zachowanie dotychczasowej sytuacji i jako konserwatyści bronili tradycji i zasad ustanowionych przez rządy królewskie. Historia tych dwóch ugrupowań wiąże się oczywiście z tym, że każde stronnictwo reprezentowało wartości bliskie różnym warstwom społecznym. Powstanie tych dwóch partii było wyrazem woli społeczeństwa w walce o swoje prawa i racje. Torysi i wigowie reprezentowali głos społeczeństwa i dzięki temu walczyli o różne przywileje, prawa i udogodnienia. Mimo wielu sprzecznych interesów partie te potrafiły dojść do porozumienia.

Między torysami i wigami nastąpił w historii moment zgody w trakcie rewolucji angielskiej, kiedy udało im się wspólnymi siłami obalić Stuartów na tronie angielskim. Był to wspólny sukces obu partii, później niechęć i animozje do siebie znów dały o sobie znać. 

Torysi ponieśli klęskę podczas amerykańskiej wojny o niepodległość, kiedy okazali się nieudolni wobec roszczeń kolonistów, nie udało się opanować sytuacji, przez co partia torysów straciła na znaczeniu i powadze. 

Model dwóch partii jest do dzisiaj widoczny w brytyjskim parlamencie, tradycja pozostała i została rozbudowana i zaktualizowana o nowe potrzeby i problemy społeczeństwa brytyjskiego. Mimo iż obie partie zmieniły nazwy, te określenia stosowane są do dzisiaj. 

Podobne wypracowania do Wigowie i torysi - charakterystyka, porównanie