Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencje - Konwencja z Prum (2005) - cel, treść, skutki

27 maja 2005 r. w Prum w Niemczech została podpisana konwencja o „współpracy transgranicznej w celu zwalczania terroryzmu, przestępczości transgranicznej i nielegalnej imigracji”.

Konwencję tę podpisali ministrowie spraw wewnętrznych następujących państw: Niemiec, Hiszpanii, Francji, Luksemburga, Holandii, Austrii i Belgii. Konwencja z Prum była konwencją z zakresu prawa międzynarodowego przyjętą poza ramami Unii Europejskiej. Umowa miała na celu stworzenie współpracy polegającej na zintensyfikowaniu i przyspieszeniu wymiany informacji między organami władzy w dziedzinie – jak stoi w nazwie – walki z terroryzmem, przestępczością transgraniczną i nielegalną imigracją.

Konwencja przewiduje, że państwa-strony będą wymieniały się danymi dotyczącymi DNA, odcisków palców, danych rejestracyjnych pojazdów oraz danych osobowych i in., związanych z transgraniczną współpracą policyjną. Konwencja z Prum zezwala bądź zobowiązuje do:

- tworzenia krajowych zbiorów analiz DNA w celu wykrywania przestępstw, tworzenia krajowych punktów kontaktowych w celu dostarczania danych podejrzanych osób punktom kontaktowym państw partnerskich, danych osób, które mogą stanowić zagrożenie podczas różnego gatunku wielkich imprez;
- dostarczania sobie danych osobowych ludzi mogących stworzyć zagrożenie terrorystyczne; w takim przypadku danymi, które mogą zostać dostarczone są: nazwiska, imiona, data i miejsce urodzenia oraz opis okoliczności dających podstawy do przypuszczenia o możliwości dopuszczenia się przez podejrzaną osobę czynu terrorystycznego;
- zezwalania na przekroczenie granicy jednego państwa przez funkcjonariusza drugiego państwa bez uzyskania uprzedniej zgody władz, aby funkcjonariusz mógł podjąć działania wykluczające określone niebezpieczeństwo;
- udzielania sobie wzajemnej pomocy przez odpowiednie organy państwowe.

Innym priorytetem konwencji jest zobowiązanie do współpracy w związku z procederem nielegalnej imigracji poprzez wymianę określonych informacji.

Podobne wypracowania do Konwencje - Konwencja z Prum (2005) - cel, treść, skutki