Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencja z Montego Bay - Konwencja o prawie morza (1982 r.) - cel, treść, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Dnia 10 grudnia 1982 r. w Montego Bay (Jamajka) podpisana została Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Konwencja, o której mowa, jest także nazywana – ze względu na miejsce podpisywania – Konwencją jamajską. Umowa została sporządzona w czasie obrad III Konferencji Prawa Morza ONZ, która rozpoczęła się 3 grudnia 1975 r. w Nowym Jorku i zakończyła się 10 grudnia 1982 r. właśnie w Montego Bay.

Konwencja z Monte Bay jest obszerna, składa się na nią aż 320 artykułów i 9 załączników. Pierwsze artykuły Konwencji określają ogólne pojęcia, jakie są w niej stosowane. Artykuł siedemnasty Konwencji omawia, na przykład, prawo nieszkodliwego przepływu przez morze terytorialne. Zapisy Konwencji mówią o nim, iż jest nieszkodliwy wtedy, gdy nie zagraża bezpieczeństwu państwa nadbrzeżnego. Przepływ obcego statku uważa się z kolei za zagrażający bezpieczeństwu państwa nadbrzeżnego wtedy, gdy statek podejmuje na morzu działania grożące politycznej niezawisłości tego państwa lub w przypadku złamania jakiejkolwiek formuły zawartej w Karcie Narodów Zjednoczonych. Natomiast w prawie nieszkodliwego przepływu statek może się zatrzymać wtedy, gdy dostosuje się do ustaw i przepisów państwa nadbrzeżnego, a które...

Podobne wypracowania