Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zimna wojna - KBWE - geneza, zadania, postanowienia i skutki powstania KBWE dla zimnej wojny

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) to rokowania prowadzone przez państwa zachodnioeuropejskie z przymierzonymi państwami pozaeuropejskimi (Stany Zjednoczone i Kanada). Rozmowy te były prowadzone od początku lat 70. Przyczyną powstania KBWE było dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa międzynarodowego, szczególnie rządy zachodnioeuropejskie nie chciały dopuścić do wybuchu nowej wyniszczającej wojny.

Pomysł utworzenia odpowiedniego organu współpracy pojawił się w latach 60. XX wieku – uważano, że osiągnięcie międzynarodowego pokoju w Europie będzie możliwe, gdy zostanie nawiązana współpraca między NATO a Układem Warszawskim. Propozycję zwołania międzynarodowej konferencji, na której omawiano by kwestię bezpieczeństwa złożył 14 grudnia 1964 roku na XIX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ minister spraw zagranicznych PRL – Adam Rapacki.

W latach 70. były zwoływane konferencje, na których rozmawiano o bezpieczeństwie międzynarodowym. 1 sierpnia 1975 r. w Helsinkach odbyło się spotkanie KBWE, na spotkaniu podpisano Akt Końcowy KBWE,  który wyrażał takie zasady jak: powstrzymanie się od użycia siły, nienaruszalność granic, równość, integralność terytorialną państw, nieingerowanie...

Podobne wypracowania