Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencje - Konwencja Bońska (1979 r.) - cel, treść, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Tzw. Konwencja Bońska to skrót od pełnej nazwy Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, która została sporządzona w Bonn – w Niemczech – w dniu 23 czerwca 1979 r. Konwencja Bońska powstała z inicjatywy władz Republiki Federalnej Niemiec (RFN), a jej celem jest ochrona migrujących dzikich zwierząt. Dokument ten pozwala na zawieranie porozumień względem ochrony danego gatunku.

Państwa-strony Konwencji zgadzają się, iż dzikie zwierzęta stanowią fundamentem przyrody, z tego też względu ochrona rozmaitych gatunków jest obowiązkiem ludzkości, która ze względu na szybko postępujący i wielokierunkowy rozwój cywilizacyjny ewokuje w wielu aspektach zagrożenie dla bezbronnego świata zwierząt. Konwencja definiuje pojęcie „gatunek wędrowny” – oznacza on albo populację, albo też jakąkolwiek odrębną geograficznie część populacji niekoniecznie gatunku, ale i podgatunku itd. dzikich zwierząt, którego znaczna ilość osobników przekracza granicę/granice państwa w sposób regularny i z tego względu możliwy do przewidzenia.

Celem krajów, w których obowiązuje konwencja, jest ochrona obszarów znajdujących się pod ich jurysdykcją, na których zamieszkują owe...

Podobne wypracowania