Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kara kryminalna - Kara - co to jest kara? Definicja, funkcje, odmiany kar kryminalnych

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wiele aspektów codziennego życia człowieka jest uregulowanych prawnie. Świadome przekroczenie norm prawnych zawartych w katalogu Kodeksu karnego nazywa się przestępstwem. Prawo karne zawiera jednak nie tylko katalog możliwych do popełnienia przestępstw, ale też ustala kary grożące za popełnienie konkretnych czynów.

Kara kryminalna jest więc reakcją państwa na popełnienie przestępstwa, wyraża ona dezaprobatę wobec sprawcy przestępstwa i ma na celu zapobiec popełnianiu kolejnych takich przestępstw w przyszłości, zarówno przez danego przestępcę, jak i przez innych ludzi (funkcja odstraszająca).

Poza wspomnianym celem kary kryminalnej, pełni ona także inne ważne funkcje. Po pierwsze, ma funkcje odwetowe – poprzez nią zostaje bowiem wymierzona sprawiedliwość. Po drugie – funkcje izolujące, które sprowadzają się do izolowania przestępców od otoczenia, któremu mogą oni zagrażać. Inne funkcje kary kryminalnej to: umożliwienie zadośćuczynienia za popełnione przestępstwo (funkcja kompensacyjna) oraz możliwość poprawy (resocjalizacji) osoby skazanej.

Warto zaznaczyć, że prawo udzielania kary ma tylko odpowiednia instytucja, jaką jest sąd (prawo do procesu jest jednym z kluczowych praw człowieka i państwa prawnego –...

Podobne wypracowania