Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencje - Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych (1995 r.) - cel, treść, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W latach 80. Rada Europy dążyła do opracowania ogólnej międzynarodowej konwencji o ochronie praw mniejszości narodowych. Projekt takiej konwencja został opracowany przez komisję działającą pod nazwą – Demokracja przez prawo (zwaną także Komisją Wenecką).

Na temat projektu dyskutowano w październiku 1993 r. na szczycie państw Rady Europy w Wiedniu. Na szczycie wiedeńskim zobowiązano się stworzyć prawo, które chroniłoby mniejszości narodowe, a podstawą, szkicem, na podstawie którego miało powstać, miał być projekt konwencji opracowany przez, wspomnianą, komisję Demokracja przez prawo.

Konwencja była gotowa już w 1994 r., a jej tekst został otwarty do podpisania zarówno przez państwa członkowskie Rady Europy, jak i przez kraje do niej nienależące, 1 lutego 1995 r. jako Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych.

Według Konwencji, ochrona praw mniejszości narodowej stanowi część międzynarodowej ochrony praw człowieka. Na mocy umowy strony konwencji zobowiązały się do zapewnienia mniejszościom narodowym równości wobec prawa – konwencja jasno zakazuje dyskryminować osoby innej narodowości. Państwa respektujące konwencję są zobowiązane do umożliwienia mniejszościom narodowym kultywowania ich tożsamości, na którą...

Podobne wypracowania