Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Handel ludźmi - Protokół z Palermo (2000 r.). Przestępstwo handlu ludźmi z perspektywy regulacji międzynarodowych

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Protokół z Palermo to właściwie umowa z 15 listopada 2000 r. „o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi”.

Protokół ten stanowi uzupełnienie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Celem stworzenia protokołu było zapobieżenie i zwalczanie handlu ludźmi, a także pomoc ofiarom tego procederu oraz stworzenie współpracy w tym zakresie między stronami protokołu.

Według protokołu, terminem „handel ludźmi” określa się: „(...) werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystanie prostytucji innych osób lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów”.

Umowę, o której tu mowa,...

Podobne wypracowania