Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Trybunał Sprawiedliwości - Polska. Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości - opracowanie

Trybunał Sprawiedliwości (ang. court of justice) jest jednym z trzech głównych organów sądowych Unii Europejskiej. Został on powołany za sprawą traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w tzw, traktacie lizbońskim z 1 grudnia 2009 r. Za siedzibę Trybunału uważa się Luksemburg, gdzie znajduje się mgłówny budynek. Trybunał Sprawiedliwości składa się z 27 sędziów którzy są wystawiani przez każde państwo, które jest członkiem unii. Każde państwo ma więc możliwość mianowania swojego przedstawiciela do Trybunału, w Polsce jest nim obecnie Marek Safjan, polski prawnik i były prezes Trybunału.

Trybunał Sprawiedliwości ma bardzo ważne kompetencje, przede wszystkim orzeka on o legalności innych aktów prawnych, które są sygnowane i wydawane przez Unię a także określa czy są one zgodne z prawem pierwotnym tj. traktatami, które stanowią podstawę prawną funkcjonowania unii. Trybunał sprawiedliwości rozstrzyga spory między państwami oraz dokonuje pewnych rewizji wyroków sądowych. Trybunał Sprawiedliwości jest sądem międzynarodowym – co oznacza, że rozstrzyga spory między państwami oraz spory, które pojawiają się podczas realizacji projektów unijnych bądź też jakoś w rażący sposób narażają na szwank prawo europejskie. 

Do 2009 r. Polska miała aż 12 spraw, które były rozpatrywane przez Trybunałem Sprawiedliwości, jest to o tyle przerażająca statystyka, że Polska jest najmłodszym państwem członkowskim, który ma aż tyle spraw w trybunale. Komisja Europejska nie szczędzi Polsce krytyki i dlatego spraw jest aż tyle – m.in. system emerytalny, sprawa udostępniania informacji rządowych itd. 

Decyzje Trybunału zgodnie z kompetencjami mają charakter ostateczny i są one realizowane w języku roboczym tj. francuskim. Trybunał Sprawiedliwości UE działa na zasadach określonych w Traktacie o UE i Traktacie o funkcjonowaniu UE. 

Trybunał Sprawiedliwości realizuje wszystkie sporne kwestie unijne, które tego wymagają, oznacza to, że decyzje Trybunału są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się do innych trybunałów. Polska jest stosunkowo nowym członkiem Unii, a już ma na swoim koncie wiele spraw przed Trybunałem. 

Podobne wypracowania do Trybunał Sprawiedliwości - Polska. Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości - opracowanie