Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Promulgacja - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Promulgacja to termin prawniczy pochodzący z języka łacińskiego od słowa - promulgatio - obwieszczenie. W teorii prawa promulgacja oznacza ogłoszenie aktu normatywnego np. ustawy lub jakiejś uchwały w specjalnie przygotowanym do tego organie prasowym. Promulgacja oznacza wejście aktu normatywnego w życie i obwieszcza jego moc. 

Promulgacja stosowana jest również w Polsce, taką ustawę zapisuje się w tzw. Dzienniku Ustaw RP. Promulgacja oznacza więc ogłoszenie i wprowadzenie aktu normatywnego do życia publicznego.  Oznacza po prostu ogłoszenie i podanie do wiadomości wejście ustawy. 

Promulgacja to także zamknięcie procesu ustawodawczego, na mocy prawa uznaje się, że ustawa wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać, jest to proces wieńczący całą drogę ustawową. Promulgacja przysługuje władzy wykonawczej, która zatwierdza taki projekt i ogłasza jego urzędową datę wejścia w życie. 

Prezydent dzięki swoim kompetencjom zatwierdza ustawę i tym samym potwierdza, że proces jej powołania odbył się zgodnie z powszechnie panującym i obowiązującym prawem, na co składa swój podpis jako głowa państwa, gwarantując tym samym praworządność danego procesu. 

Ogłoszenie aktu normatywnego odbywa się za pomocą organów...

Podobne wypracowania