Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Promulgacja - definicja, opis, przykłady

Promulgacja to termin prawniczy pochodzący z języka łacińskiego od słowa - promulgatio - obwieszczenie. W teorii prawa promulgacja oznacza ogłoszenie aktu normatywnego np. ustawy lub jakiejś uchwały w specjalnie przygotowanym do tego organie prasowym. Promulgacja oznacza wejście aktu normatywnego w życie i obwieszcza jego moc. 

Promulgacja stosowana jest również w Polsce, taką ustawę zapisuje się w tzw. Dzienniku Ustaw RP. Promulgacja oznacza więc ogłoszenie i wprowadzenie aktu normatywnego do życia publicznego.  Oznacza po prostu ogłoszenie i podanie do wiadomości wejście ustawy. 

Promulgacja to także zamknięcie procesu ustawodawczego, na mocy prawa uznaje się, że ustawa wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać, jest to proces wieńczący całą drogę ustawową. Promulgacja przysługuje władzy wykonawczej, która zatwierdza taki projekt i ogłasza jego urzędową datę wejścia w życie. 

Prezydent dzięki swoim kompetencjom zatwierdza ustawę i tym samym potwierdza, że proces jej powołania odbył się zgodnie z powszechnie panującym i obowiązującym prawem, na co składa swój podpis jako głowa państwa, gwarantując tym samym praworządność danego procesu. 

Ogłoszenie aktu normatywnego odbywa się za pomocą organów promulgacyjnych, którymi są Dziennik Ustaw RP i Monitor Polski. 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskie jest domeną rządu a ściślej premiera - Prezesa Rady Ministrów. Podobnie Monitor Polski, z tą różnicą, że ten drugi ogłasza akty prawne które nie są źródłem praw obywatelskich. Zarówno Dziennik Ustaw jak i Monitor Polski dostępne są dla obywateli w formie papierowej i elektronicznej. 

W Dzienniku Ustaw RP ogłaszana jest m.in. konstytucja, ustawy i umowy międzynarodowe, z kolei w Monitorze Polskim zapisuje się zarządzenia i uchwały. Promulgacja nie tylko odbywa się w zakresie ustrojowo-politycznym, przebiega również w instytucjach religijnych np. u katolików. 

W Kościele katolickim promulgacja pojawia się za sprawą publikacji w tzw. Acta Apostolacie Sedes, która jest oficjalnym organem prasowym Stolicy Apostolskiej. Ten dziennik urzędowy publikuje wszystkie dokumenty papieskie i rozporządzenia kościelne. Powstał 29 września 1908 r. za sprawą decyzji papieża Piusa X. 

Promulgacja oznacza prawne i oficjalne ogłoszenie aktu normatywnego. 

Podobne wypracowania do Promulgacja - definicja, opis, przykłady