Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Praworządność - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W teorii prawa praworządność oznacza rządy prawa, charakteryzujące się przepisami prawa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Wszystkie podmioty prawne działają na zasadzie ścisłego przestrzegania prawa i wzajemnie się uzupełniają. 

Praworządność oznacza przede wszystkim zbiór praw w danym państwie, które są przestrzegane przez obywa teli i rządzących. Praworządność jest również przedmiotem zbioru praw i norm etycznych utrwalonych na przestrzeni dziejów. Prawo zazwyczaj ewoluuje i nigdy nie jest jednostajne, oznacza to, że rządy prawa utrwalane są również przez tradycję i prawo zwyczajowe, dotyczy to zwłaszcza obywateli, którzy oprócz przestrzegania norm prawnych przestrzegają również zwyczajów i obyczajów. Praworządność zgodnie z europejską definicją skupia w sobie takie pojęcia jak wolność, godność i poszanowanie życia. 

Praworządność oznacza po prostu przestrzeganie prawa przez państwo. Państwo posiada uprawnienia do egzekwowania i wyciągania konsekwencji za brak przestrzegania tegoż prawa. Istotę praworządności państwa opisuje Konstytucja RP art.2 który mówi, że:

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady...

Podobne wypracowania