Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dobra osobiste - definicja, charakterystyka, przykład. Dobra osobiste i ich ochrona - rozwiń temat

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Każdy człowiek, z racji swojego człowieczeństwa, posiada pewne dobra osobiste, które podlegają wzmożonej ochronie, także ze strony państwa. Są to pewne dobra niematerialne przysługujące każdej osobie fizycznej i osobom prawnym.

Ze względu na moralny aspekt dóbr osobistych kodeks cywilny nie podaje ich ścisłej definicji - w artykule 23. kodeksu cywilnego dochodzi jedynie do ich wyliczenia: Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Na podstawie przytoczonego artykułu widać, że prawodawca przywiązuje dużą rolę do ochrony wymienionych dóbr osobistych. 

Jak wspomniano, brak jest prawnej definicji dóbr osobistych. W literaturze przedmiotu spotyka się jednak definicje utworzone m. in. przez S. Grzybowskiego: dobra osobiste jako wartości niemajątkowe i indywidualne dla uczuć i psychiki człowieka lub Adama Szupnara: dobra osobiste jako niematerialne wartości związane z osobowością człowieka uznawane przez określoną społeczność. Powyższe...

Podobne wypracowania