Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Monarchia despotyczna a absolutna - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Monarchia despotyczna i absolutna to ustroje, w których monarcha (cesarz lub król) dzierży pełnię władzy. Nazwy tych ustrojów nie są jednak synonimiczne i nie mogą być stosowane wymiennie, ponieważ prócz podobieństw, występują między nimi dość istotne różnice.

Jeśli chodzi o podobieństwa, to w przypadku obu monarchii w osobie władcy skupione są: władza wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza, oraz, co warto podkreślić, przyjmuje się, że władze te mają ponadnaturalne, boskie źródło. Co więcej, cechą charakterystyczną analizowanych monarchii jest mocno zhierarchizowane społeczeństwo – w monarchii despotycznej wyróżnia się grupę kapłanów, urzędników, żołnierzy, chłopów itp., natomiast w monarchii absolutnej – np. grupy: arystokracji, mieszczan, duchowieństwa, chłopów. Kolejną cechą wspólną dla obu monarchii jest scentralizowany model rządów, występowanie rozbudowanej administracji i biurokracji (w przypadku monarchii despotycznej – administracja jest rozbudowana jak na warunki starożytności).

Poza wspomnianymi podobieństwami, obie monarchie różnią się w dość znaczny sposób. Po pierwsze, są one właściwie dla odmiennych okresów historii....

Podobne wypracowania