Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Monarchia konstytucyjna a absolutna - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Monarchia konstytucyjna i absolutna to ustroje, które różnią się między sobą zakresem władzy króla, rolą innych instytucji państwowych, a także występowaniem nadrzędnego aktu prawnego, jakim jest konstytucja.

W monarchii konstytucyjnej, aktem prawnym o największym znaczeniu jest konstytucja - podporządkowuje ona wszystkich obywateli, w tym także osobę króla, który zaczyna współdzielić władzę z parlamentem. Warto zaznaczyć, że w monarchii konstytucyjnej król miał prawo weta (niezgody) wobec ustaw parlamentu. Wraz z rozwojem monarchii konstytucyjnej, w niektórych państwach rozwinął się jej pewien podtyp - monarchia parlamentarna, w której władza oddana jest w ręce parlamentu i rządu (na czele z premierem), natomiast król pełni jedynie funkcje reprezentacyjne i symboliczne.

W początkach monarchii konstytucyjnej, ponieważ ustrój ten zaczął rozwijać się w XIX wieku (pierwsze konstytucje to końcówka wieku XVIII), król pełnił realną władzę, stanowił najwyższy organ władzy wykonawczej. Zakres władzy królewskiej był jednak stopniowo ograniczany, co było skutkiem coraz większego nacisku na włączenie do władzy szerokich mas ludzi - burżuazji, mieszczan, rodzącej się klasy...

Podobne wypracowania