Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Apelacja a zażalenie - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Apelacja i zażalenie są to terminy związane ze środkami odwoławczymi w sprawach sądowych (zażalenie dotyczy także spraw pozasądowych) - występują więc między nimi pewne podobieństwa, ale także bardzo wyraźne różnice.

Termin apelacja pochodzi od łacińskiego appellatio i oznacza odwołanie od wydanego wyroku sądowego - dotyczy więc ona istoty procesu, który prowadzi do osądzenia - wyroku. Zażalenie natomiast, jest ogólną nazwą różnorodnych środków odwoławczych, które nie odnoszą się do istoty rzeczy - czyli w wypadku procesu sądowego, nie odnoszą się do samego wyniku procesu. Zażalenie można wnosić co do spraw formalnych, związanych z przebiegiem procesu.

Cechą apelacji jest to, że przysługuje ona jedynie od wyroku sądu niższej instancji - wyrok sądu drugiej instancji kończy postępowanie w danej sprawie. W przypadku zażalenia, np. w postępowaniu cywilnym, można je wnosić zarówno w kwestiach odbywających się w sądzie pierwszej instancji, jak i w sądzie drugiej instancji (w tym drugim wypadku zażalenie wnosi się do Sądu Najwyższego). 

Kolejną różnicą między apelacją a zażaleniem jest zakres osób, które mogą je wnieść. W przypadku apelacji są to przede wszystkim: jedna ze stron postępowania,...

Podobne wypracowania